Mæland avviser at sammenslåingen er «parkert»

Sier at Troms og Finnmark blir én fylkeskommune fra 2020.
nyheter

Kommunal- og moderneringsminister Monica Mæland parkerer sammenslåing av Troms og Finnmark fram til stortingsbehandling i høst, skriver NTB.

Dette tilbakevises av statsråden selv.

– Jeg har ikke parkert sammenslåingsprosessen mellom Troms og Finnmark, sier hun.

«Ikke parkert»

Hun sier at prosessen med sammenslåingen vil fortsette som planlagt.

– Etter noen intervjuer tidligere i dag fremstår det som om jeg skal parkere sammenslåingen mellom Troms og Finnmark. Dette er feil. 
Troms og Finnmark blir en fylkeskommune fra 1.1.2020, det står fast, sier Mæland.

Både Troms og Finnmark var innkalt til møte hos Mæland, men kun Troms møtte opp.

Etter møtet mellom Mæland og fylkesrådsleder Willy Ørnebakk uttalte statsråden til VG at hun har forståelse for at Tromsø ikke gjerne kan ta seg av fylkessammenslåingen på egen hånd.

– Jeg er veldig fornøyd med dagen. Oppdraget fra fylkestinget i Troms var å søke dialog, og redegjøre hvordan vi ser situasjonen, og det har vi fått gjort, sier Ørenbakk til iTromsø.

Kommunalministeren opplyste under møtet om at hun ikke kom til å innkalle til et nytt møte i fellesnemd før Stortinget har tatt stilling til om de vil behandle saken på nytt eller ikke.

– Det er bedre å vente til svaret fra Stortinget før det skjer noe videre i prosessen.

Troms fylkestingte vedtok i høst at de ikke ville møte i fellesnemd, og de ba ministeren ta ansvar for sammenslåinga. Det fikk de ikke gehør for.

– Hun mente at hun ikke hadde myndighet til et sånt inngrep, og at det er opp til fylkestingene å følge opp vedtakene. Men nå begynner det å bli dårlig tid, og vi nærmer oss en tidsfrist for å innlevere valglister. Og i Troms mener vi fremdeles at vi trenger en regionreform, og vi godtar ikke noen særordning hvor vi skal styres fra Oslo, sier Ørnebakk.

– Vanskelig for Troms

– Troms opplever at det er for vanskelig for dem å ta ansvaret i fellesnemden som skal gjennomføre sammenslåingen, så lenge Finnmark ikke ønsker å delta. Det forstår jeg, men regjeringen har ingen hjemmel til å ta ansvar for det. Vi blir derfor nødt til å avvente en eventuell beslutning fra Stortinget, om at saken skal behandles på nytt.

– Det blir fremstilt som om du legger saken på is til Stortinget har behandles saken på nytt?

– Nei, men vi er i en situasjon i dag hvor det er varslet at noen vil ta saken opp igjen på Stortinget. Vi er som regjering nødt til å forholde oss til det, selv om Stortinget altså har fattet to vedtak allerede.

Vil avvente stortingssak

Til NTB sier Mæland at hun ikke ser det som hensiktsmessig å ha møter med partene før fylkessammenslåingen eventuelt blir tatt opp igjen i Stortinget.

– Jeg tror det vil være klokt nå å se hvorvidt Stortinget vil behandle dette på nytt eller ikke. Vi trenger ikke kalle inn til noe nytt møte hvis ikke noen møter, sa Mæland etter at hun mandag hadde snakket om den fastlåste prosessen med fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) fra Troms, sier hun til NTB.