Her får den nesten 100 år gamle kiosken nytt hjem

I rundt 40 år har den tidligere sentrumskiosken råtnet i en skog. Nå er den flyttet og skal pusses opp til sin opprinnelige stand.
nyheter

Nilssens Kiosk ble tegnet av stadskonduktør Peter Amundsen på midten av 1920-tallet på bestilling fra Jenny Nilssen som kiosken er oppkalt etter. Kiosken holdt til i sentrum til et stykke ut på 1960-tallet, og da primært i krysset Vestregata/Fredrik Langes gate.

Etter at veien ble utbedre og utvidet, ble kiosken flyttet litt rundt før den endte opp i et skogholt oppe ved Stalheimveien. Der har den stått og forfalt over flere tiår.

– Den har ikke vært tatt i bruk eller vært vedlikeholdt siden 70-tallet, så den var i utrolig dårlig stand. Det var litt skriverier om den fra folk som går forbi kiosken i det daglige, så da tok jeg initiativ til at den skulle reddes, forteller Johannes «Jos» Willem Kögeler.

Kostbar prosess

Det har tatt to år, men tirsdag ble kiosken flyttet til sitt nye hjem i Muségata, i hagen til Kögeler. Før det måtte infrastrukturen til bygget sikres og det pil råtne taket rives vekk, og med litt hjelp fra gode venner gikk flyttingen smertefritt.

Prosjektet går nå ut på å restaurere kiosken til sin opprinnelige stand, og det blir å koste både arbeidsinnsats og penger.

– Tromsø kommune bidro med litt slik at vi fikk gjennomført selve flyttingen, og Kulturminnefondet har også støttet prosjektet. Det er likevel mye arbeid som må gjøres, og det arbeidet gjør jeg med hjelp fra venner, sier Kögeler som anslår at restaureringen nok fort vil koste han rundt 200.000 kroner fra egen lomme.

Nabolagskafé

Målet for høsten er å sikre kiosken mot vinteren, og så går det virkelige arbeidet i gang neste sommer med mål om ferdigstillelse høsten 2019.

Selv om den står i hagen til Kögeler, står den så nært veien som han fikk lov til hos kommunen og håper er at folk vil ta den i bruk.

– Vi ønsker at det skal være aktivitet der når den er ferdigstilt. Kanskje en slags kulturvennkafé eller nabolagskafé, og at unger i gata kan ta den i bruk for å selge vafler til idrettsforeningene deres og slikt. Naboene virker veldig nysgjerrige og positive til dette, og det er ikke noen plan om at dette skal bli en privat hagestue, sier Kögeler, som også er leder for Fortidsminneforeningen i Tromsø.