Vil etablere ny utfartsparkering for turfolk

UTFARTSPARKERING: Kommunen ønsker å etablere en utfartsparkering langs FV 91 slik at turgjengere på tur til Hamperokken har et sted å sette biler og busser.  Foto: Ill: Google Maps

nyheter

Park og friluft søker om dispensasjon for etablering av utfartsparkering og stoppeplass for turistbusser langs fylkesvei 91 over Breivikeidet, ved oppgang til fjellet Hamperokken. Det vil bli plass til 23 biler og to turistbusser.

– Hamperokken er et mye brukt område for fjellturer på sommeren og vinteren. I dag parkeres det på gamle skogsveier på begge sider av fylkesveien med fartsgrense 80 km/t, heter det i søknaden.