Nå er den generelle båndtvangen i Tromsø over for i år

Mandag opphørte den generelle båndtvangen i Tromsø.

Illustrasjonsbilde  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Nesten 200 av landets kommuner har en eller annen form for lokal utvidet båndtvang, skriver Harstad Tidende.

i Tromsø er det båndtvang mellom 1. april og 20. august.

– I Tromsø gjelder bestemmelsen altså både i sentrum, tettbygde strøk, i utmark og på fjellet. Hunden skal bli holdt i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt, heter det på Tromsø kommunes hjemmeside.

Flere unntak i Tromsø

I Tromsø er det også en rekke unntak hvor hunder skal holdes i bånd hele året:

  • Boligstrøk, sentrum og handelssenter i hele kommunen.
  • På og ved skolegårder, barnehager, gravlunder, i lysløyper og i anlegg for lek, idrett og sport.
  • På områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder; Telegrafbukta og Sydspissen friområder (avgrenset av sjøen og Strandvegen/Kvaløyvegen, herunder Folkeparken), Charlottenlund friområde (avgrenset av skiløypene og veiene rundt), Prestvannet (avgrenset av veiene rundt) og Solmyra/Myrbakken friluftsområde på Nord-Tromsøya.

Videre er omtrent hele Tromsø kommune definert som reinbeiteområde, og rein kan forekomme på alle tider av året. Dette må en som hundeeier være bevisst på.

Eventuelle søknader om dispensasjon for båndtvang, ved f. eks fuglehundprøver o.l. skal rettes til Tromsø kommune. Dispensasjon forutsetter uansett at det foreligger samtykke fra grunneieren.

Her kan du lese mer om de lokale forskriftene for Tromsø kommune.

Kritiske

Norsk Kennel Klub mener det er for mange norske kommuner som velger å prioritere bort hundevelferden, og utvide båndtvangen lokalt. Reglene er mange og varierte, og en del kommuner har også formulert reglene på en måte som gjør det vanskelig å vite hvor det faktisk er lov til å gå med hunden løs.

Norsk Kennel Klubs båndtvangskart kan du se hvordan reglene er i andre kommuner i Norge.

Eierens ansvar

Det er hundeeiers fulle ansvar å ha kontroll på sin hund, også når det ikke er båndtvang. Selv om hunden går løs har eieren plikt til å ta hensyn til mennesker og dyreliv.

Hundeloven presiserer at hunder bare kan være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte. At hunden kan gå fritt medfører derfor at hundeeiere må være sitt ansvar bevisst og sørge for å kontrollere hundene sine, også når de går uten bånd.