Høyre vil verne etterutdannings

Høyre vil stoppe halveringen av beløpet som skal brukes på etterutdanning av lærere i Tromsøskolen.

VIL BEHOLDE PENGER: Anna Amdal Fyhn fra Høyre vil beholde hele pengepotten som brukes på videreutdanning av Tromsø-lærere. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

I administrasjonssjefens forslag til økonomiplan foreslås det å kutte den lokale potten til etterutdanning av lærere.

I 2018 er dette beløpet tre millioner kroner, mens det i neste års budsjettforslag er halvert.

Dette går Høyre kraftig imot, og i en pressemelding sier partiets formannskapsmedlem Anna Amdal Fyhn at kuttet vil koste langt mer enn det smaker.

– Det kan få store konsekvenser for lærerne i Tromsøskolen i fremtiden om de ikke innfrir kompetansekravene som er satt av staten, sier hun.

Begrunnelsen for kuttet er at staten dekker en større andel av kostnadene for etterutdanningen, men Høyre mener like fullt at den lokale potten skal holdes på samme nivå.

– Det er ikke det en god nok unnskyldning for å kutte i den lokale satsingen på dette. Det er å spare seg til fant, sier Fyhn.

Høyre vil derfor foreslå et bibeholdt nivå i sitt skyggebudsjett som legges fram i budsjettdebatten i kommunestyret i høst.

Ifølge Elin Jørgensen fra partiet Rødt, har samarbeidspartiene  Ap, SV og Rødt, også gått inn for å reversere kuttforslaget fra administrasjonssjefen, og at det derfor er tverrpolitisk enighet om at den lokale potten skal oppretteholdes til på neste års budsjett.