Tromsø-lærere med på utforming av ny læreplan i engelsk

Mandag kommer Utdanningsdirektoratet til Fagereng skole for å utforme den nye læreplanen i engelsk sammen med lærere fra en rekke skoler i Tromsø.

Fagereng skole: Mandag vil lærere fra Tromsø komme til Fagereng skole for å gi innspill til den nye nasjonale læreplanen i engelsk. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Utdanningsdirektoratet har startet arbeidet med å fornye skolenes læreplaner i alle fagene. Læreplanen i engelsk skal skrives av en læreplangruppe på seks lærere fra ulike skoleslag fra ulike deler av landet.

I tillegg skal to referansegrupper fra forskjellige deler av landet være med på utformingen. Den ene referansegruppa består av lærere fra Tromsø, mens den andre gruppa er i Steinkjer.

Helt ny måte

Referansegruppa på ti lærere fra Tromsø skal gi innspill og kommentarer til den nye læreplanen i engelsk.

– Læreplanene skal nå lages av lærerne. Det er en helt ny måte å lage disse planene, og det er første gang lærere har hatt så stor innflytelse på innholdet. Det er veldig spennende, sier Hildegunn Elvestad, fagleder for engelsk på Fagereng skole. Hun er en av de seks som skal skrive læreplanen, og skal i tillegg lede referansegruppa fra Tromsø.

Fagereng skole

De ti lærerne i referansegruppa er hentet fra ti forskjellige skoler i Tromsø. Mandag skal de ha første samling på Fagereng skole sammen med Utdanningsdirektoratet på Fagereng skole sammen med to fra læreplangruppa

Hva fungerer for Tromsø-elever

Det skal skrives fire læreplaner for engelsk, og lærerne er oppfordret til å komme med innspill og forslag til læreplanmål.

– Referansegruppa skal fortelle hva som har fungert og ikke fungert for lærere og elever her i Tromsø. Dette skal bidra til at læreplanene blir best mulig for elevene, forklarer hun.

De fire læreplanene for engelskfaget er: Engelsk, engelsk – studiespesialisering, fordypning i engelsk og engelsk for hørselshemmede.

De nye læreplanene vil ikke være ferdig for elevene før høsten 2020.