Bjørnar Moxnes (Rødt) foreslår full stans i alle fylkessammenslåinger hvor det er brukt tvang

Rødt-lederen lanserer forslaget under sitt Tromsø-besøk. Han mener at den folkelige motstanden kan være nok til å skrinlegge hele reformen, slik den er lagt fram.

NEI TIL TVANG: Bjørnar Moxnes vil sette foten ned mot tvangssammenslåing av fylker over hele landet. Foto: Martin Lægland 

nyheter

15. oktober skal Stortinget skal behandle en sak om hvilke nye oppgaver regjeringa ønsker å overføre til de nye fylkene.

– Det er første anledning vi får til å ta opp hele regionreformen til behandling .Vi kommer da til å foreslå å stanse alle tvangssammenslåinger landet rundt. Det er to tilfeller hvor det har vært grundige lokale prosesser og hvor det ikke er brukt tvang, nemlig i Trøndelag og Agder. Men med det er de eneste unntakene. Vi ser med glede fram til å stoppe denne fullstendig mislykka reformen, tordner Bjørnar Moxnes.

Rødt trenger kun overbevise KrF for at regjeringas flertall for reformen glipper.

– Jeg har tro på at det er mulig å overbevise dem. Flertallet i ekspertutvalget om nye oppgaver til fylkene har slått fast at de fleste oppgavene kan flyttes til fylkene, uavhengig om de slår seg sammen eller ikke. Det er ikke nødvendig med et visst antall innbyggere for de fleste oppgavene, og der det skulle være behov for en viss størrelse, kan fylkene samarbeide.

Godtar ikke tvang

Selv om Moxnes ønsker å stoppe den planlagte reformen, er han positiv til å gjøre endringer i dagens struktur, og å gi nye oppgaver til fylkene. Men han mener det i større grad må skje på fylkenes premisser.

– Hvis vi får gjennomslag for vårt forslag kan Stortinget diskutere i samråd med fylkene hvilke oppgaver som kan flyttes ut, hvilke oppgaver som kan overtas av fylkene alene, og hvilke som kan overtas i samarbeid mellom fylker. Man kan fremdeles diskutere nye inndelinger, men det må være basert på frivillighet. Må starte reform i riktig ende, ikke med å tenke på et tall for antall fylker for å deretter tegne et kart på et bakrom på Stortinget, slik det har blitt avslørt at denne reformen har blitt skapt. Det er ikke sånn man gjør endringer i Norges grunnstruktur.

– Et slag i trynet på regjeringa

Han roser også motstandsviljen til folk og politikere i Finnmark, og Nord-Norge for øvrig.

– Jeg synes det er bra at folk sier sin mening, særlig når de ikke blir hørt i forkant. Folkeavstemninga i Finnmark var viktig for å få folk i Oslo til å forstå at det var en del grunnleggende problemet med reformen, og at den mangler legitimitet. Det var et realt slag i trynet for regjeringa, og en vekker for mange.

Rødt-lederen maner til motstandskamp, også hvis Stortingsflertallet igjen skulle vedta at det ønsker tvangssammenslåing.

– Jeg håper lokalpolitikerne står opp for befolkninga, og representerer deres interesser mot dette overgrepet fra stortingsflertallet, om det skulle gjentas. Monica Mæland har ikke virkemidlene for å gjennomføre en sammenslåing med tvang i dag, så Stortinget må i så fall gi henne tvangsmidler av et hittil ukjent omfang. Så det er sikkert mulig tvinge Troms og Finnmark sammen, men da bør enhver oppegående folkevalgt på Stortinget spørre seg om det er lurt, og hva man tjener med en slik prosess.

Kjempelønninger

Moxnes mener at særlig storfylket Viken, som vil få 1,2 millioner innbyggere, blir en katastrofe.

– Det eneste som er sikkert med de nye store fylkene er at politikerlønningene og toppbyråkratlønningene kommer til å skyte i været, merk mine ord. Jeg tror folk kommer til å savne fylkeskommunen slik vi kjenner den i dag, når storfylkene begynner å legge ned videregående skoler i distriktene, ettersom fylkespolitikerne får ansvar for geografiske områder de ikke har noen kjennskap til.