Frp og Høyre krever full granskning av det samiske språksenteret:

Jørgensen: – Flytt det tilbake eller legg det ned

Både Vanja Terentieff (H) og Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) vil ha alle kort på bordet rundt prosessen av flyttingen av de ansatte ved Gaisi språksenter fra Lakselvbukt til Tromsø. Frp er klare på at senteret bør flyttes tilbake til Ullsfjorden.

HVEM VISSTE HVA? Leder i Tromsø Frp, Bjørn Gunnar Jørgensen, etterlyser svar om hvem som viste om flyttingen av språksenteret fra Ullsfjord, og om dagens politisk ledelse mangler politisk kontroll på administrasjonen. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

– Hvis det er slik at man skal ha et samisk språksenter i kommunen, og det er vedtatt at det skal ligge i Ullsfjorden, så må det flyttes tilbake dit. Eller legges ned dersom det ikke er bruk for det, sier Bjørn-Gunnar Jørgensen, partileder i Tromsø Frp.

AKTIVT SENTER: Ifølge kommunen selv leier Gaisi språksenter lokaler ved dette grendehuset i Lakselvbukt. Ingen ansatte har hatt kontorsted der siden 2016. Foto: Eskild Johansen 

 

I helga skrev iTromsø om utviklingslaget og sameforeningene i Lakselvbukt i Ullsfjorden, som mener drifta ved det samiske språksenteret i Lakselvbukt er nedlagt etter at alle ansatte er flyttet til Tromsø og Skansen.


Slik mistet Ullsfjord sitt samiske språksenter:

Språksenteret som forsvant

Dette er historien om hvordan ei lita bygd i en fjord i utkanten av Tromsø kommune, etter mange års kamp, fant tilbake til sine samiske røtter og etablerte et samisk språksenter. Og da noen bestemte seg for at det heller burde ligge i byen.

 

iTromsø har avdekket manglende folkevalgt forankring i styringen ved senteret. Administrasjonen, daglig leder og språkarbeider har over en åtteårsperiode blitt flyttet fra Lakselvbukt til Tromsø, uten forankring i kommunestyret. I tillegg opplever sameforeningene i Lakselvbukt seg utestengt fra styret, samt at de ikke får svar når de etterlyser drift fra senteret ved lokalene i Lakselvbukt.

Nå vil Høyre og Fremskrittspartiet be administrasjonen om en full granskning av hva som har skjedd ved språksenteret.

Bør flyttes tilbake

Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) er klar på at driften ved det kommunale senteret må følge vedtakene som er gjort i kommunestyret, samt de vedtektene som er lagt til grunn i styringen av senteret. Han mener det var feil å flytte det til Skansen uten folkevalgt forankring.

– Vi vil be om en full orientering fra administrasjonen, enten i formannskapet eller i kulturkomiteen. Da er det heller ikke unaturlig at kontrollkomiteen ser på dette, mener Jørgensen.

Tomme lokaler

Partilederen i Frp mener det er godt dokumentert at senteret står tomt ved Grendehuset i Lakselvbukt.

– Det er åpenbart for alle parter at senteret er flyttet fra Lakselvbukt, mener Jørgensen.

KREVER GRANSKING: Komitéleder for kultur-, idretts- og friluftskomiteen, Høyres Vanja Terentieff, vil be om orientering fra kulturetaten om de kritiske spørsmålene rundt driften av Gaisi språksenter ved første mulighet. Foto: Ronald Johansen 

 

Han får støtte fra komitéleder for kultur-, idretts- og friluftskomiteen, Vanja Terentieff (H), som vil be om en redegjørelse i kulturkomiteen fra administrasjonen.

– Vi må få svar på om det er sånn at språksenteret er der det er ment å være, eller om man i realiteten har flyttet virksomheten til Tromsø, sier Ternetieff.

Ifølge kultursjef Lisa Hoen, så er rekrutteringsproblemer årsaken til at ingen ansatte har arbeidssted i Lakselvbukt lenger. iTromsø har ikke funnet noen utlyste stillinger ved senteret med arbeidssted Lakselvbukt, etter 2010.

– Man vet jo ikke om det ville kommet søkere til stillinger før man har prøvd, mener Vanja Terentieff.

– Lokaler to steder

ENDA DRIFT: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg mener at senteret er både i Lakselvbukt og i Tromsø, og følgelig har drift begge steder, men vil be styret i språksenteret om innspill i saken. Foto: Ronald Johansen 

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg mener at selv om ingen av de ansatte holder til i Lakselvbukt lenger, så betyr ikke det at senteret er lagt ned.

– Er senteret i realiteten flyttet fra Lakselvbukt til Tromsø?

– Vi ser på det som at vi har lokaler på to ulike steder, sier Steinveg.

– Vi kan ikke finne utlysing av stillinger i Lakselvbukt siden 2010. Er det forsøkt å rekruttere stillinger der i det hele tatt?

– Dette er ting som har skjedd før min tid, så vi må få lov til å la styret på språksenteret få komme med sine innspill i saken før vi kan svare på det.

Ifølge sameforeningene i Lakselvbukt – er de ikke blitt spurt om å sitte i styret, slik vedtektene er klar på at de skal gjøre.

– Jeg forutsetter da at de henvendelser som er opplyst om i saken om valg av styret er korrekt, sier Steinveg.