Rekordmange fullfører videregående i Troms

74,5 prosent av alle elever som begynte i videregående i 2012 fullførte i løpet av fem år på landsbasis.

Breivang videregående skole.  Foto: Tor Farstad

nyheter

Dette er den høyeste andelen siden målingene begynte, og en økning på 1,5 prosentpoeng fra året før. Gjennomføringsandelen har økt med rundt fem prosentpoeng fra 2006- til 2012-kullet.

– Regjeringen har som mål at ni av ti elever som begynner på videregående skal fullføre og bestå innen 2030. Disse tallene viser at vi er på rett vei, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Størst økning i nord

Størst økning av andelen som fullfører videregående har det vært i Troms og Finnmark.

– Troms og Finnmark er blant de fylkene som har størst utfordringer, men det er positivt å se at andelen som fullfører øker mest nettopp i disse fylkene. Dette er veldig bra, men det er viktig at skolene og fylkene gjør en ekstra innsats slik at færre dropper ut. Dette er avgjørende for elevene det gjelder, sier Sanner i pressemeldingen.

Flere fullfører studieforberedende

Andelen som fullfører og består er høyere blant elever som tar studieforberedende utdanningsprogram (88 prosent) enn blant elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram (60 prosent).

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser også at det er en lavere andel unge enn før som verken er i opplæring eller har fullført og bestått videregående.

 I 2017 var det omtrent 15 prosent av unge i alderen 16-25 år som verken hadde fullført videregående eller var i videregående opplæring, en nedgang fra litt over 17 prosent i 2013. Rundt halvparten av denne gruppen er i arbeid.

2006-kullet

2012-kullet

Endring 2006 - 2012. Prosentpoeng

Nasjonalt

69,7

74,5

4,8

Østfold

65,9

71,8

5,9

Akershus

74,5

79,7

5,2

Oslo

75,7

78,4

2,7

Hedmark

68

72,8

4,8

Oppland

68

73,7

5,7

Buskerud

67,7

73,5

5,8

Vestfold

67,2

74

6,8

Telemark

68,2

74,2

6

Aust-Agder

67,6

73,4

5,8

Vest-Agder

70,9

75,7

4,8

Rogaland

72,9

76,7

3,8

Hordaland

71,6

73,9

2,3

Sogn og Fjordane

76,2

76,8

0,6

Møre og Romsdal

70,8

75,1

4,3

Sør-Trøndelag

70,1

73,5

3,4

Nord-Trøndelag

67

73,4

6,4

Nordland

61,6

66,8

5,2

Troms

60,7

68,8

8,1

Finnmark

49,2

60,8

11,6