Får over 100 millioner kroner til nye studentboliger, men Tromsø blir ikke prioritert

Norges arktiske studentsamskipnad får over 102 millioner kroner til nye studentboliger.

NYBYGG: I studentbyen i Dramsveien er det nylig bygget rundt 500 studentboliger. Det finnes planer på ytterligere 250 boliger i området.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Regjeringen har gitt tilsagn til 2.188 nye studentboliger, hvorav 220 nye boliger er tildelt Norges arktiske studentsamskipnad.

– Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene, og er et viktig tillegg til det private boligmarkedet. Det er derfor viktig for oss å holde trykket oppe, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Ingen nye i Tromsø

Prosjektene som blir prioritert i denne omgang er 120 boliger i prosjektet Campus Harstad (som støttes med 34.800.000 kroner) og 100 boliger i prosjektet Elvesletta på Svalbard (som mottar 68.000.000 kroner).

Slik skal området se ut når man har ferdigstilt også byggetrinn III. Trinn II ferdigstilles i år, men det foreligger ikke plan for oppstart av trinn III.  Foto: Illustrasjon: AT Plan & Arkitektur

 

For Tromsøs del betyr satsingen til regjeringen ingen nye studentboliger i år, etter at det over de siste årene er bygget rundt 500 nye studentboliger i Dramsveien. Byggetrinn III, som inneholder 250 boliger i samme området, vil derimot ikke bli satt i gang med det første.

STUDENTBOLIGER: Slik ser planene ut for opp til 1.000 nye studentboliger på Isrenna. Ill: AT Plan & arkitektur 

Samskipnaden har også ytterligere et prosjekt ferdig godkjent av reguleringsmyndighetene. Dette ligger på oversiden av Isrenna.

– Det vil nok ikke bli satt i gang på mange år, men det er viktig at vi har ledige områder. Universitetet vil vokse, og det vil også behovet for studentboliger, uttalte administrerende direktør Hans Petter Kvaal i Norges Arktiske Studentsamskipnad tidligere i år.

Flere uten tak over hodet

7. august gikk studentparlamentsleder Daniel Hansen Masvik hardt ut sammen med hotellnæringen i Tromsø og pekte på online markedsplassen Airbnb som en viktig årsak til den store økningen i nye studenter som mangler sted å bo.

Også i år var det over tusen UiT-studenter i Tromsø uten boplass rundt studiestart.