Brukte over ett år på å svare - kommunen får kritikk for dårlig saksbehandlingstid: - Flaut

En gjennomgang av kommunens håndtering av henvendelser fra innbyggere, viser at kommunen sliter med å svare på en rekke henvendelser.

FLAUT: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sier at kommunen skal forholde seg til gjeldende regelverg for å svare på innbyggerhenvendelser.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

KomRev Nord har undersøkt om kommunens responstid på skriftlige henvendelser fra innbyggere er i tråd med gjeldende regelverk. Rapporten ble lagt fram og behandlet under augustmøtet i kommunestyret.

Rapporten slår blant annet fast at kommunen i stor grad oppfyller krav om å svare på henvendelser knyttet til krise og nødhjelp innen 24 timer. De oppfyller også kravene knyttet til svar på søknader om midlertidig bolig samt søknader om økonomisk stønad.

Brukte over ett år

Kommunens responstid for henvendelser som omhandlet klage på eiendomsskatt varierte fra én til 384 dager. Rapporten slår også fast at kommunen ikke oppfyller karv om å gi midlertidige svar, i de tilfellene hvor kommunen bruker uforholdsmessig lang tid på å komme med et svar på henvendelser.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg fortalte kommunestyret at hun ikke var fornøyd med resultatet.

- Administrasjonssjefen er til dels flau. De som henvender seg til kommunen skal få svar i tråd med regelverket vi forholder oss til. Men vi har utfordringer fordi det er så mange veier inn til kommunen. Vi har både postmottak og enkeltsaksbehandlere. Men det jobbes nå med å få på plass et system for å gjøres saksbehandling enklere, og for å skjerpe rutinene slik at folk skal få svar i henhold til gjeldende frister, sier hun.

Styrker og svakheter

Også lederen av kontrollkomiteen, Rolleiv Lind (H), mener at rapporten viser klare forbedringsområder.  

- Det er viktig at vi som politikere, og at ledelsen i administrasjonen, følger med på at kommunen opptrer på en rask og profesjonell måte. På noen sektorer er det viktig med foreløpige svar, og her viser rapporten at vi ikke er god nok. Saken viser at kommunen har  styrker og svakheter, og gir et godt inntrykk av kommunens reaksjonsevner.