Høyre, Frp, Venstre og KrF foreslår å gjeninnføre parlamentarisme

De borgerlige partiene vil bane vei for å innføre parlamentarisme neste periode.

De borgerlige partiene vil innføre parlamentarisme i neste periode. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe (H) fremmet forslaget under starten av onsdagens kommunestyremøte, som lyder: «Det innføres parlamentarisk styreform i Tromsø kommune i neste kommunestyreperiode 2019 - 2023».

– Nødvendig forslag

Norges kommunelov krever at «innføring av parlamentarisk styringsform må være fremmet og votert over i kommunestyret senest 31.desember i nest siste år av valgperioden».

Derfor er et slikt forslag nødvendig dersom det skal være mulig å endre styringsform neste periode – uavhengig om forslaget får flertall eller ikke under dagens behandling.

Gjøres så man kan endre i neste periode

Bøe sier at forslaget fremmes for å oppfylle kravene i kommuneloven, slik at man kan endre styringsform neste periode.

– Dette forslaget innebærer ikke at det innføres en parlamentarisk styringsform i 2019, men at kommunestyret legger til rette for muligheten til å gjøre det og en større politisk debatt om dette vil komme om det fremmes et konkret forslag om innføring av parlamentarisk styringsform i neste kommunestyreperiode, sier Bøe.

Tromsø kommune hadde parlamentarisk styreform i perioden 2011 til 2016. De sosialistiske partiene vedtok i starten av perioden å avvikle styringsmodelllen, og å gå tilbake til formannskapsmodellen.

19 mot 24 stemmer

Saken ble behandlet som siste sak i kommunestyremøtet onsdag, og forslaget falt mot 24 stemmer.

I Høyre, Venstre og KrF stemte alle representantene for gjeninnføring av parlamentarismen. Alle i Rødt, SV og MDG stemte imot. I Arbeiderpartiet stemte fem representanter for parlamentarisme, mens resten stemte mot. Frps representanter stemte for, med unntak av én representant.