Flere avskiltet og bøtelagt i storkontroll

Statens vegvesen avholdt tungtransportkontroller i Tromsdalen, Skibotn og i Håkøybotn lørdag.

Denne bilen ble stanset i Håkøybotn lørdag  Foto: Statens Vegvesen

nyheter

Kontrollen resulterte i at to tung kjøretøy ble avskiltet for manglende godkjent EU-kontroll, flere mindre brudd på kjøre- og hviletid som medførte advarsler, og en buss som manglet bombrikkeavtale fikk 8.000 kroner i gebyr.

En personbil ble også stanset i Håkøybotn uten teknisk vekt for å trekke tilhenger, og ble ilagt bruksforbud.

Mange lette kjøretøyer ble også stanset i kontrollene da det mangler et lys og med slitte dekk. Disse ble ilagt kontrollsedler/gebyr.

– Bilister oppfordres til å sjekke lys og dekkutrustning fremover nå med mørke om kveldene og på natten. Regnvåt asfalt kan resultere i dårlig veigrep, advarer vegvesenet.

Det melder Statens vegvesen på Twitter lørdag morgen.