Norsk vannbransjes årskonferanse avviklet i Tromsø

Kommunen vant pris for bærekraft: – Stort for oss

Tirsdag kveld ble kommunens avdeling Vann og avløp tildelt pris for bærekraft.

FIKK PRIS: Tromsø kommune mottok tirsdag kveld pris for bærekraft på The Edge. Seksjonsleder Geir Helø står foran mens medarbeidere i Vann og avløp står smilende bak.   Foto: Tone Bakstad, Norsk Vann

nyheter

4. – 5. september har norsk vannbransje vært samlet til årskonferanse i Tromsø. Konferansen arrangeres av Norsk Vann, en interesseorganisasjon for vannbransjen som er eid av norske kommuner og som skal sikre rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling.

Tirsdag kveld var det avslutningsmiddag og prisutdeling, og der vant Tromsø kommune bærekraftprisen, med følgende begrunnelse:

«Vinneren av årets bærekraftpris har gjennom lang tid jobbet helhetlig med bærekraft, innenfor alle bærekraftdimensjonene – økonomisk, sosial og miljømessig.

Prisvinneren har utmerket seg gjennom å innføre flere tiltak innen energisparing og energiproduksjon, som minikraftverk på vannverket, energisparing på renseanlegget, energigjenvinning fra avløpsvann, teste ut energiproduserende turbiner i fordelingsnett for drikkevann, energivennlige pumper i pumpestasjoner, bevisst bruk av selvfall fra vannverket og selvfall på avløp for å unngå pumping.

Prisvinneren har også satset på bruk av el-biler, arbeidet systematisk med å redusere innlekking av fremmedvann og hatt fokus på HMS for driftspersonale i pumpestasjoner og renseanlegg».

– Fint å tenke på at vi gjør noe som bli lagt merke til

Det var seksjonsleder for Vann og avløp, Geir Helø, som tok imot prisen som ble delt ut på The Edge.

– Bare det å få årskonferansen hit til Tromsø er kjempespennende, og at vi i tillegg får bærekraftprisen, det er veldig flott. Det at vi gjør noe for resten av vannbransjen i Norge, det blir jeg veldig ydmyk av å tenke på. At en nordnorsk kommune får en sånn oppmerksomhet er vi veldig stolte av. Vi har jobbet i mange år med å være frempå, og vi er liten kommune i forhold til de andre storbyene i Norge, og derfor er det stort for oss at det blir lagt merke til det vi gjør, sier Helø.

Da han tok imot prisen stod ti medarbeidere fra Vann og avløp bak han og smilte.

– Det er de som gjør jobben, og egentlig fortjener den største oppmerksomheten. Vi er stolte, og det er fint å tenke på at vi gjør noe som blir lagt merke til, sier Helø.

Bærekraft og ny teknologi

Det var cirka 300 deltakere på konferansen som fokuserer på bransjens framtidige utfordringer, bærekraft og ny teknologi.

I løpet av de to dagene har Ole Andre Myhrvold fra stortingets vanngruppe snakket om vannforvaltning som et felles ansvar; Norsk Vann har presentert ny teknologi som skal sikre bærekraftige løsninger for bransjen; Leger uten grenser har belyst vannets betydning i kriserammede områder.

I tillegg har Tromsø kommunes avdeling Vann og avløp invitert til befaringer på sine anlegg.