Oppfordrer bedrifter i Troms til å søke Skattefunn

Troms står for bare to prosent av alle søknader til Skattefunn-ordningen.

Torbjørn Røe Isaksen, Næringsminister (H)  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Ordningen går ut på å gjøre det mer lønnsomt å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekt.

Næringsministeren og fiskeriministeren oppfordrer flere bedrifter i Troms til å søke Skattefunn-ordningen. Bedriftene kan få 20 prosent av prosjektkostnadene i fradrag på skatten. Søker de før 1. september er de garantert å få behandlet søknaden av Forskningsrådet i år. 
I 2017 hadde Troms bare to prosent av søknadene på landsbasis. Fra 2014 til 2017 var det en økning på 21 prosent.

– Skattefunn er en enkel ordning å bruke for bedriftene. I 2017 fikk vi over 4700 nye Skattefunn-søknader. Jeg håper at enda flere bedrifter bruker SkatteFUNN i 2018 sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Det er sjømat, IKT og olje/ gass som er de tre største sektorene i skattefunn.

– Forsknings- og utviklingsprosjekter har gjort oss til den sjømatnasjonen vi er i dag. Og det er forskning som er nøkkelen til videre suksess, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp).

Skattefunn er nylig evaluert. Evalueringen viser at Skattefunn er en god ordning for omstilling og nyskaping i næringslivet. Skattefunn er en viktig støtteordning for næringslivet og spesielt for små og mellomstore bedrifter som bruker FoU for innovasjon.

Gjennom Skattefunn kan bedrifter få deler av kostnaden av et forskningsprosjekt som skattefradrag eller tilskudd om bedriften ikke er i skatteposisjon. Alle næringer og selskapsformer kan søke om Skattefunn-godkjenning for sitt FoU-prosjekt, og det er bedriften selv som velger tema for prosjektet.

SkatteFUNN ble opprettet i 2002 og Skattefunn er en av de ordningene regjeringen har styrket for å legge til rette for økt forskning og innovasjon i næringslivet.