Disse tromsøskolene har «beintøffe» elever

Denne uken startet Norges største gå-til-skolen-aksjon.

AKSJON: Miljøagentene arrangerer Norges største gå-til-skole-aksjon. FOTO: MELISA FAJKOVIC / MILJØAGENTENE 

nyheter

I løpet av september skal over 40.000 skoleelever konkurrere i å reise miljøvennlig til skolen.

Med Beintøft ønsker Miljøagentene å bidra til større miljøengasjement og bevisstgjøring av miljøproblemene knyttet til bilkjøring i skole og lokalsamfunn.

Miljøvennlig transport til og fra skole og jobb gir mindre luftforurensing lokalt og lavere CO2-utslipp skapt av biltrafikk. Det oppstår færre trafikkfarlige situasjoner, og barna blir mer opplagt til å ta til seg kunnskap gjennom hele skoledagen. Beintøft er en nasjonal kampanje i regi av Miljøagentene, i samarbeid med Loop Miljøskole og Syklistenes landsforening skriver Harstad Tidende.

Følgende skoler i Tromsø er påmeldt:

  • Mortensnes skole (en klasse)
  • Prestvannet skole (en klasse)
  • Skjelnan skole (tolv klasser)
  • Stakkevollan skole (to klasser)
  • Workinnmarka skole (to klasser)

Miljøvalg for fremtiden

For Miljøagentene er det viktig at barn får muligheten til å påvirke de voksne til å gjøre riktige miljøvalg i hverdagen.

– Vi ønsker at barn selv skal få være med å bestemme hvordan de ønsker å ta fatt på skoleveien. Slik kan de være med på å påvirke de voksne og de lærer seg at jo flere som bidrar, jo bedre er det for miljøet, sier kommunikasjonsansvarlig Rasmus Norsted i Miljøagentene til Harstad Tidende.

18 ganger rundt jordkloden

I Beintøft måles det hvor langt elevene går, sykler og bruker kollektiv transport til skolen. Bare i løpet av kampanjeukene i fjor tilbakela deltagerne over 720 000 km, som tilsvarer 18 ganger rundt jordkloden.

– Mange foreldre svipper barna innom skolen med bil, uten at de tenker nevneverdig rundt konsekvensene av dette. Når 40 000 foreldre lar bilen stå, blir imidlertid resultatene betydelige, sier prosjektleder for Beintøft Carl Fredrik Pedersen.

På beintøft.no kan man fortløpende se hvor langt elevene har gått, og få en oversikt over hvor mye CO2 som er spart ved å ikke kjøre bil til skolen.

30.000 kroner i premie

Alle grunnskoleelever i hele landet er invitert til å delta i Beintøft. Konkurransen varer fra 3. - 28. september, og hovedpremien er 30.000 kroner, som oppfordres til å brukes på noe miljøvennlig som kommer hele klassen til nytte. For mange er tanken på premier en stor motivasjon, men det er den felles miljøinnsatsen som skal være mest i fokus.

–I Beintøft er alle miljøvinnere! Mange lærere er flinke til å poengtere dette for elevene, og vi ser at miljøengasjementet stiger underveis i konkurransen. Selv om ikke alle kan vinne hovedpremien skal barna likevel være fornøyd med sin egen miljøinnsats, sier Norsted.