Halvar Pettersen angriper styreleder to måneder etter at han sluttet på dagen som havnedirektør

Halvar Pettersen har ikke villet kommentere sin egen avgang som havnedirektør – før nå. I et innlegg på Facebook går han til hardt angrep på sin tidligere styreleder.

GA SEG: Halvar Pettersen, havnesjef «emeritus», gikk 1. juli av som havnesjef etter nesten 20 år i havnesjefstolen.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Onsdag kveld la den tidligere havnedirektøren, Halvar Pettersen, ut et innlegg på sin Facebook-side om hvorfor han valgte å gå av. Det er første gang han sier noe om avgangen siden han sluttet med øyeblikkelig virkning etter et ekstraordinært styremøte søndag 1. juli.

«Når politikken involverer seg i den daglige driften på en konspiratorisk måte, da kan jeg ikke lenger ha ansvaret som øverste administrativ leder i Tromsø Havn», skriver Pettersen i innlegget, etter å ha innledet med at han i utgangspunktet ikke hadde tenkt å skrive innlegget.

Les intervjuet med Pettersen: - Jeg fikk aldri forklart meg

«Men etter nærmere ettertanke, så velger jeg å gjøre det. Jeg har et bestemt inntrykk av at det verserer diverse oppfatninger når det gjelder årsaken til at jeg valgte å fratre som havnedirektør i Tromsø, med øyeblikkelig virkning den 1 juli».

Etter at innlegget ble delt har iTromsø både ringt og sendt melding til Pettersen uten å få svar.

Les også: – Hevder ny avgift var ment som en spøk

Mener man tilgodeser venner

Da Pettersen fratrådte stillingen skrev havnestyreleder Jarle Heitmann i en pressemelding at Pettersen gikk av på grunn av personlige årsaker.

Nå letter derimot Pettersen på sløret, og skriver i innlegget at han ikke hadde moral til å fortsette som havnedirektør.

Videre skriver han at han meddelte styreleder 29. juni at han fant situasjonen uholdbar og at han ønsket å fratre.

 «Det siste halvannet året har imidlertid vært særdeles ugreit, og det hele toppet seg ved at det ble inngått særavtale med Hurtigruten, en internasjonal enkeltkunde. Det ble gitt inntrykk av at avtalen hadde kommet fram etter «reelle forhandlinger». Forhandlingene har i realiteten vært gjennomført av styrelederen alene», skriver han og sikter til Heitmann.

Les også: Hurtigruten og Tromsø havn uenige om anløp av ny havneterminal

«Konkurranse på like vilkår har for meg vært viktig å forfekte. Alle brukerne av Tromsø havn skal bidra til den felles verdiskapingen, og da kan man ikke tilgodese sine «venner» på bekostning av alle andre. Jeg er overbevist om at avtalen med Hurtigruten ikke tåler «dagens lys». Kommuneadvokatens konklusjon er klar på at denne avtalen er i strid med EØS-avtalen og konkurranseloven».

Les også: Dette er den nye havnedirektøren

HAR ØNSKET DIALOG: Styreleder Jarle Heitmann i Tromsø Havn har tidligere uttalt at han ønsket åpen dialog og forutsigbarhet i pris for Hurtigruten. Foto: Miriam Leiros 

 

Heitmann: Det får stå for hans regning

– Jeg har ikke noen kommentar utover at den avtalen som er inngått er gjort ut ifra juridiske og investormessige årsaker, og det har et samlet styre stilt seg bak. Så får Halvar Pettersen ha sin mening, sier Heitmann til iTromsø onsdag kveld.

– Er det et uvennskap mellom deg og Pettersen?

– Jeg må som styreleder gjøre den jobben jeg har, og jeg har ikke hatt, og har heller ikke, noen annen relasjon til havnedirektører enn et profesjonelt forhold. Nå er ikke Pettersen lenger havnedirektør, og dermed har jeg heller ikke noe profesjonelt forhold til ham.

Pettersen går jo til hardt angrep og skriver blant annet at avtalen med Hurtigruten ikke tåler dagens lys. Hva tenker du om det?

– Det får stå for hans regning, jeg tror ikke dette er måten man skal kommentere Tromsø havn på. Styret har gjort en jobb som har vært gjenstand for grundig juridisk gjennomgang, og det er klare investormessige begrunnelser for det vi har gjort.

– Ut ifra innlegget til Pettersen så kan det virke som om han opplever nærmest å ha fått sparken. Hva tenker du om det?

– Pettersen ønsket å fratre etter egen vilje 1. juli, og det har han hele tiden vært tydelig på.