Alfheim svømmehall:

– Vil bestemme oss i god tid før 2020

Avdelingsdirektør for kultur og idrett, Bjarte Kristoffersen, sier at man vil fremme forslag om hva Alfheim skal brukes til i god tid før stengingen.

BYGG OG TOMT: Svømmehallen på Alfheim er omgitt av en ubebygd tomt på 14 mål. Det skal nå legges fram forslag på hva bygget og tomta kan brukes til. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

– Det er nesten to og et halvt år fram til da, så vi har god tid på oss, sier han til iTromsø.

Det ble vedtatt allerede i 2015 at det skal gjennomføres en såkalt mulighetsstudie for hva svømmehallen skal kunne brukes til i fremtiden.

DIREKTØR: Bjarte Kristoffersen ved avdeling for kultur og idrett. Foto: Monica Aaserud 

 

«Uendelige muligheter»

Ifølge Kristoffersen så er det «uendelige muligheter» for hva man kan bruke bygget til.

– Vi har satt i gang arbeidet med å se på saken, men trenger fortsatt innspill på hva man kan gjøre, sier han.


Nå er stengedatoen satt for den ærverdige svømmehallen

Nyttårsaften om to år vil være siste sjanse til å få seg en dukkert i bassenget i ærverdige Alfheim svømmehall.

 

Han sier at det er åpent for enhver å komme med forslag om hva den ærverdige svømmehallen og området rundt skal brukes til i fremtiden.

Mange har ment sitt om stenge-planene for Alfheim, og det har vært foreslått alt fra videre drift som svømmehall til spa, nordlysobservatorium, hotell og skole.

Vil fremme anbefaling

Kommunen legger ikke føringer for hva som kan foreslås, og hva som blir det endelige forslaget som administrasjonen vil fremme er altfor tidlig å si noe om, sier Kristoffersen.

– Det er veldig mange baller i lufta som må landes, men vi skal ha en anbefaling til politikerne i god tid før nyttårsaften 2020, sier han.

Det er ikke bare bygget som administrasjonen skal se på.

Alheim svømmehall står på en tomt på 14 mål. Av disse bruker svømmehallen cirka to.

Stor park rundt bygget

Dersom man bestemmer seg for å bruke deler av den ubebygde delen av tomten til noe nytt vil det kreve at det fremmes et reguleringsplanforslag for området.

– Det er en del bebyggelse rundt om som legger noen begrensninger, men det er fortsatt en veldig stor tomt som kan brukes til mye forskjellig, sier Kristoffersen.