Vil ha lærere og elever ut av klasserommene

Mange lærere vil drive undervisning i friluft, men synes at de mangler kompetanse. Nå starter det imidlertid et nettverk der man kan hente råd, kunnskap og erfaringer om friluftsskole.

RÅDGIVER: Toril Skoglund er skoleansvarlig i Ishavskysten friluftsråd. Nå vil hun ha flere lærere og elever ut av klasserommene.   Foto: Christer Pedersen

nyheter

Det er Ishavskysten friluftsråd som står bak nettverket «Læring i friluft» – som skal samle skoler i samtlige kommuner som deltar i friluftsrådet; Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Balsfjord.

– Tanken er at skolene skal sende lærere til nettverket hvor de skal få påfyll av kunnskap, utveksle erfaringer og få råd av andre lærere og kursledere, forteller Toril Skoglund.

Skoglund er rådgiver i friluftsliv og skoleansvarlig i Ishavskysten friluftsråd.

– Etter å ha deltatt på nettverkssamlingene skal lærerne ta med seg kompetansen tilbake til sine hjemskoler for å spre kunnskapen, sier hun.


Dette er årets «Ti på topp»-turer for barna

Nå kan barna i Tromsø lete etter hele 20 «Turbo-poster».


Nasjonal satsing

Å skape nettverk for læring i friluft er noe som det satses på over hele landet.

– Det er friluftsrådene i Norge som ser dette som en fin mulighet til å hjelpe skolene til å oppfylle stortingsvedtaket om én time fysisk aktivitet per dag, sier Skoglund.

Det er viktig å understreke at læring i friluft skal være en del av den vanlige undervisningen på skolene.

Det er ikke snakk om at elevene og lærerne kun skal «gå på tur», sier Skoglund.


Troms turlag arvet millionverdier – nå skal de bestemme seg for hva pengene går til

For tre år siden mottok Troms Turlag en hytte, en tomt og et stort pengebeløp fra et av sine medlemmer.


Fagundervisning – ikke tur

– Undervisningen skal være tilpasset læreplanen, og undervisningen skal være faglig fundert, sier hun.

Tirsdag i neste skal den første samlingen for «Læring i friluft» holdes på Holt.

Der vil lærerne som deltar bli kjente med hverandre, få innspill på hvordan situasjonen er på skolene som deltar, hvilke forventninger lærerne har – og hvordan det videre arbeidet skal bli.

– Skolene som deltar i nettverket vil kunne få tilbud om kurs og veiledning i regi av friluftsrådet, sier Skoglund.


Disse tromsøskolene har «beintøffe» elever

Denne uken startet Norges største gå-til-skolen-aksjon.