Sametinget varsler innsigelse til alpinplaner

Sametinget mener reguleringsplanen for nedre del av Arctic Center er i konflikt med en fredet reindriftssamisk sommerboplass.

INNSIGELSE: Sametinget mener planer kommer i konflikt med samiske kulturminner og -miljø. 

nyheter

– Sametinget reiser hermed innsigelse til planen for nedre del av Arctic Center. Innsigelsen gjelder skiheis til toppen av Finnheia, samt det planlagte området for bebyggelse og anlegg øverst på Finnheia med skiheis, atkomstvei til høydehus samt skiløypetrasé (dersom skiløypetraseen vil medføre terrengbearbeiding), skriver Sametinget til kommunen.


Arctic Center:

Frykter ett års utsettelse

Helt på oppløpet av det som har vært en svært lang planprosess, kan Arctic Center møte på nok en hindring.

 

I forbindelse med arkeologisk feltarbeid i juni fra Nordelva til Finnheia, samt berørte områder utenfor plangrensen, ble det registrert 46 samiske kulturminner.

– Det planlagte hotellet med tilhørende landsby lar seg etter vårt syn ikke realisere fordi det ligger på en automatisk fredet kulturminnelokalitet. Sametinget vil trolig gå til innsigelse mot hyttebyen, i tillegg til hotellet dersom det skulle bli som planlaget. Vi ber Tromsø kommune om å se de to planene i sammenheng, skriver Sametinget.


Arctic Center:

Bygger heiser for 150 mill. kr

Politikerne i formannskapet fikk for første gang ta hele området der Arctic Center skal bygges i øyesyn.