– Hard konkurranse om ledige stillinger – og om kvalifisert arbeidskraft

Det var hele 16 prosent færre arbeidsledige ved utgangen av august, sammenlignet med samme tid i fjor.

NEDGANG I LEDIGHET: Fylkesdirektør i Nav Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Troms har fortsatt et svært godt arbeidsmarked, og arbeidsledigheten i fylket er ved utgangen av august på 1,7 prosent. Det er hard konkurranse om ledige stillinger og kvalifisert arbeidskraft, skriver Nav i en pressemelding.

Tredje best i landet

Ved utgangen av august var det 1.487 helt ledige i Troms. Av disse er 646 kvinner og 841 menn, opplyser Nav. Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken i fylket, og er en nedgang på 16 prosent, eller 275 personer, sammenlignet med samme måned i fjor.

Troms har landets tredje laveste ledighet, kun slått av Sogn og Fjordane (1,5 prosent) og Oppland (1,6 prosent). For landet for øvrig er ledigheten på 2,4 prosent.

– Det er selvfølgelig gledelig at ledigheten har vært lav i Troms over lang tid. Vi ser at Tromsø alene står for 65 prosent av den totale nedgangen i fylket. Her er det nå 584 helt ledige som er 180 personer færre enn i august i 2017. Nav Tromsøs målrettede arbeid mot de under 30 år har gitt resultater. Mindre porteføljer gir tettere oppfølging og får unge raskere inn i arbeidslivet. Dette viser at Nav lykkes, hevder Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i Nav Troms og Finnmark, i pressemeldingen.

Størst nedgang blant unge

Den største nedgangen i arbeidsledighet finner vi hos unge under 30 år. I aldersgruppen 20-24 år er det en nedgang på 28 prosent. Det er nedgang i ledigheten i alle aldersgrupper, unntatt en liten økning for de over 60 år.

I Troms er det Storfjord som har lavest ledighet (1 prosent). Høyest ledighet finner vi i Torsken (5,1 prosent).

På samme tid var det registrert 870 ledige stillinger i Troms ved utgangen av august. Dette er en økning på 32 prosent fra samme måned i fjor.

Flest ledige stillinger finner vi i helse, pleie og omsorgssektoren med 222 stillinger, 93 innen butikk- og salgsarbeid, 68 innen bygg og anlegg og 85 innen reiseliv og transport.