Samarbeidspartiene la fram budsjettforslag for 2019:

Budsjetterer med overskudd og kutter videre i helse- og omsorgssektoren

Samarbeidspartiene Ap, Rødt og SV la i formiddag fram sitt budsjettforslag med 40 millioner kroner i overskudd for 2019.

Fra venstre: Pål Julius Skogholt (SV), ordfører Kristin Røymo (Ap), gruppeleder Jarle Heitmann (Ap) og gruppeleder Jens Ingvald Olsen (Rødt). FOTO: RONALD JOHANSEN 

nyheter

– Vi fikk 1.092 nye innbyggere i 2017. Derfor øker skatteinntektene og rammeoverføringene  kraftig med 470 millioner kroner fra 2017 til 2019. Det betyr at selv om økonomien er stram, går ting bedre, fortalte ordfører Kritstin Røymo (Ap) under tirsdagens pressekonferanse.

Samarbeidspartiene Ap, Rødt og SV la frem sitt kommende budsjettforslag for 2019, og kommunens handlingsplan- og økonomiplan fra 2019 frem mot 2022. På pressemøtet ved paviljongen i Rådhusparken deltok ordfører Kristin Røymo (Ap), samt gruppelederne Jarle Heitmann (Ap), Jens Ingvald Olsen (Rødt) og Pål Julius Skogholt (SV).

Samtidig som de store kuttene i helse- og omsorgssektoren på til sammen 200 millioner kroner over to år opprettholdes, reduseres eiendomsskattene i kommunen med 20,4 millioner kroner.

LES OGSÅ: I 2015 nærmest doblet de eiendomsskatten – nå skal den kuttes (for abonnenter)

Kutter i Eiendomsskatten

Samarbeidspartiene er blitt enig om det tidligere varslede senkingen i eiendomsskatten fra 4 til 3,4 promille, i tillegg til at takstene på eiendommene i kommunen ikke blir økt i år. Ifølge Jarle Heitmann vil dette finansieres ved at en mindre del av overskuddet settes av i disposisjonsfondet for 2019.

– Den økonomiske stituasjonen da vi tok over etter de borgelige, gjorde at vi måtte øke eiendomskatten da vi tok over. Vi har nå satt av 200 millioner kroner i disposisjonsfond over tre år, som gjør at vi nå kan sette ned eiendomsskatten ytterligere, fortalte Jens Ingvald Olsen.

Store overskudd

I stedet for å sette av like mye i disposisjonsfond som foreslått av administrasjonssjefen, velger samarbeidspartene i stedet å reversere en rekke av de foreslåtte kuttene. Samarbeidspartiene har valgt å opprettholde alle distriktsbarnehager og -skoler.

De setter i år av 40 millioner kroner i disposisjonsfond og reduserer eiendomsskatten med 20,4 millioner kroner.

Jarle Heitmann mener distriktsbarnehager er ei god investering.

– Når vi ser den verdiskapningen som skjer i disse bygdene, så er det en liten investering å opprettholde disse barnehagene.

I tillegg økes gjelden med 870 millioner kroner i 2019, noe som gjør at den samlede gjelden i kommunen kommer på ti milliarder kroner.

LES OGSÅ: Vil fortsatt kutte 200 millioner, til tross for alvorlige avvik (for abonnenter)

Opprettholder kutt i helse- og omsorgssektoren

Det planlagte kuttprogrammet for helse- og omsorgssektoren fortsetter inn i 2019, og kuttet på 90 millioner kroner skal iverksettes etter administrasjonssjefens plan.

– Vi tror omstillingsprogammet vil gi effekt på kostnadene i sektoren som er 20 prosent høyere enn i sammenlignbare store kommuner, mener Røymo.

– Men betyr ikke dette at dere senker skattene og kutter i helsetilbudet til innbyggerne?

– Vi mener at å redusere overforbruket i sektoren ikke nødvendigvis vil gi dårligere tjenester til innbyggerne, sier Jens Ingvald Olsen

Opposisjonen med egene forslag

Kritisk: Gruppelder for Høyre, Erlend Svardal Bøe, er kritisk til at posisjonspartiene budsjettforslag.  Foto: Ronald Johansen

Høyre jobber nå med et eget alternativ budsjettforslag som kommer i neste uke. I tillegg vil KrF, Venstre og Senterpartiet komme med et felles forslag.

Gruppeleder for Høyre, Erlend Svardal Bøe, mener eiendomsskatten må tas mer ned enn det Arbeiderpartiet, SV og Rødt foreslår,.

– Det er fordi det er en usosial skatt, og det må være sånn at kommunen prioriterer i sin lommebok før en ber enkeltmennesker og familier om å prioritere i sin.

Ifølge Bøe bruker samarbeidspartiene nesten halvparten av disposisjonsfondet i sitt forslag til budsjett og økonomiplan for å dekke egne budsjetttiltak.

– Det kan være verdt å merke seg all den tiden disse partiene snakker om tømming av disposisjonsfondet. I realiteten er midlene som er samlet opp på disposisjonsfondet midler som er tatt inn gjennom doblingen av eiendomsskatten i 2016. Det er innbyggerne som har betalt for det, sier Bøe.