Full strid om gravearbeidet på Dramsvegen

I midten av august sendte entreprenøren brev til kommune, og erklærte at de ville stanse gravingen dersom ikke busstraseen ble flyttet. Nå har arbeidet stått på stedet hvil i tre uker.

ARBEIDSSTOPP: Det har ikke vært noen aktivitet på de to byggeplassene på Dramsvegen siden 22. august. Bildet er tatt dagen etter, da alle maskinene var fjernet fra plassen. Borgtun skole ligger like i nærheten, og rektor Wenke Sørensen etterspør en snarlig løsning.Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Arbeidet med å legge avløpsledninger til det nye Tromsøbadet på Templarheimen har pågått på Dramsvegen og Grøholtvegen siden april. Siden da har deler av veistrekningen vært stengt for all trafikk, med unntak av buss i rute.

HMS-risiko

I et brev fra entreprenør Norvald Jørgensen AS påpeker de HMS-risikoen ved å la bussene kjøre så nært gravearbeidet.


Derfor har de stanset arbeidet på Dramsveien

Entreprenøren advarte om at arbeidet på Dramsveien ville stanses dersom busstrafikken ikke ble flyttet. Torsdag var det ingen aktivitet på byggeplassen.

 

I svarbrevet fra Tromsø kommune, som er datert tirsdag 21. august, skriver Kent Berglund, leder for Plan og Utbygging i Tromsø kommune, og prosjektleder Anatoly T. Thorsen at kommunen ikke går med på å stenge strekningen for busstrafikk.

I dialog

Tre uker senere er arbeidet i Grøholtvegen fortsatt i gang, men gravingen har fortsatt ikke kommet i gang igjen i Dramsvegen. Etter planen skal de være ferdig innen november i år.

Morten Jørgensen, daglig leder i Norvald Jørgensen AS, bekrefter at det ikke har vært noe arbeid på de to byggeplassene siden august.

– Vi er i dialog med Tromsø kommune, utover det har jeg ingen kommentar, sier Jørgensen, og henviser til Tromsø kommune for ytterligere informasjon.


Varsler omfattende graving: Kun busser og sykler får kjøre her etter påske

Straks etter påske blir Dramsveien ved de nye studentboligene stengt for trafikk – og kun busser og syklende vil få lov til å passere.

 

Ikke fått beskjed om arbeidsstans

Kent Berglund i Tromsø kommune sier arbeidet går etter planen.

– Vi har ikke fått beskjed om at arbeidet har stanset i Dramsvegen. Akkurat nå jobber de med gravearbeidet i Grøholtvegen, sier Berglund, som holder fast på at arbeidet vil være ferdig innen november.

– Vi har ikke fått noen annen beskjed fra entreprenøren enn at arbeidet går som det skal, og at de blir ferdig i henhold til planlagt tid, sier Berglund.

På spørsmål om oppholdet i arbeidet kan stamme fra entreprenørens ønske om å flytte busstraseen mens arbeidet pågår, sier Berglund at det kan være en mulighet.

– Det er ikke Tromsø kommune som avgjør flyttingen av busstraseer, og vi jobber sammen med entreprenøren for å finne en løsning på situasjonen, sier Berglund.

– Det kan jo fremstå som om entreprenøren ikke ønsker å arbeide på Dramsvegen fordi de anser det som utrygt, forteller Berglund videre.

Allerede skapt utfordringer

Magnar Nilssen, driftssjef i Nobina Troms, er bekymret over stansen.

– Det medfører ytterligere forsinkelser i en situasjon som allerede har skapt utfordringer for både passasjerer, sjåfører og arbeiderne selv, sier Nilssen.

Trygg skolevei for barna

Borgtun barneskole ligger like ved byggeplassene, og rektor Wenke Sørensen håper situasjonen snart blir løst.

– Mange barn går forbi byggeplassene daglig, det er jo skoleveien for mange av våre elever. Det er en fordel om de blir ferdig raskest mulig. Selv om det er fint at det ikke er store maskiner som jobber der for tiden, utsettes jo bare problemet, forteller Sørensen.

– Saken må avklares slik at dette kan bli en trygg plass for ungene å passere på vei til skolen, sier Sørensen.