Mack reagerer på kommunens utbygging: – Vi har ikke blitt involvert i prosessen

I løpet av helga har alle trærne langs Strandveien ved Mack-kvartalet blitt sagd ned, for å forberede utvidelsen av veien. Det får næringsdrivende til å reagere.

BYGGER NYTT: Slik ser det ut på Strandvegen nord for Mack, etter at trærne har blitt fjernet. Arbeidet med nytt kollektivfelt er allerede i gang. 

nyheter

– Vi har sendt et brev til kommunen der vi spør om hvorfor vi ikke er involvert i prosessen.

Det sier Harald Bredrup, direktør i Mack. Han ble overrasket da han mandag så at trærne var sagd ned, og forteller at kommunen ikke har tatt kontakt med næringsdrivende i området for å involvere dem. Kommunen skal bygge ut til trefelts vei, med kollektivfelt i sørgående retning, i Storgata og Strandveien.

– Vi ble for kort tid siden kjent med at de planlegger å lage trefelts vei, med nytt kollektivfelt. Den beskjeden har kommet til oss kun gjennom gårdeier Eiendomsspar. Vi har ikke hørt noe fra noen i kommunen, sier Bredrup.

Deler av veien er sperret av som følge av utbyggingen.  Foto: Sanna Drogset Børstad

 

MACK-KVARTALET: Slik ser det ut nordover, inn mot Storgata. Hva som skjer med den gamle Rotvold-kiosken, er foreløpig uklart. 

 

Bekymret for drifta

Han er nå bekymret for hva veiutvidelsen vil ha å si for deres grunnlag for å drive butikken Kjeller 5 og Ølhallen.

– Ettersom vi forstår skal all korttidsparkering og beplantning fjernes, og hele området gjøres om til trafikkareal. Som næringsdrivende i det berørte området er vi svært skuffet over at hele området nå blir et trafikkareal. Det vil i praksis avvikle området som ytterkanten i sentrum og gjøre det om til en ren transportåre inn til sentrum, skriver Bredrup i sitt brev til kommunen.

KRITISK: Mack-direktør Harald Bredrup frykter at driften av butikken Kjeller 5 må legges ned, etter manglende kommunikasjon med kommunen. 

 

Overfor iTromsø presiserer Bredrup Kjeller 5s behov for korttidsparkering.

– Folk kommer til butikken og kjøper 25-kilos maltsekker. Det er klart at det ikke er noe du drar med deg, sier Bredrup.

– Hvis ikke det tas hensyn til, må vi legge ned drifta, legger han til.

Har vært planlagt lenge

Seksjonsleder for byutvikling i Tromsø kommune, Laila Falck, har følgende respons til uttalelsene fra Mack-direktøren:

– Jeg har ikke fått tak i prosjektleder, men grunneierne skal være varslet. Utover dét, kjenner jeg ikke rutinene for varsling til eventuelle andre, men hvis han har sendt et brev til kommunen uten å få svar, er selvfølgelig dette beklagelig, sier hun.

Tirsdag formiddag var kommunen godt i gang med arbeidet.  Foto: Sanna Drogset Børstad

 

Falck påpeker at kollektivutbyggingen ved Mack-kvartalet er en del av statens belønningsordning, og har vært planlagt over langt tid.

– Dette gjøres for å få ny kollektivtrasé ut av sentrum, og nytt fortau. Utbedringen berører ikke fortauet på vestsida av veien, men korttidsparkeringsplassene som er på østsiden blir borte, sier seksjonslederen.

Falck opplyser at prosjektets fremdriftsplan strekker seg fram til jul, men det kan bli forsinkelser.