Fikk besøk av stortingspresidenten

Presse- og ytringsfriheten er under press, advarte Tone Trøen.

PRESIDENTBESØK: Stortingspresident Tone Trøen hilser på Langnes-elevene Amanda Hansen og Kristian Seljeseth.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Stortingspresident Tone Trøen besøkte torsdag Tromsø. En av grunnene var å treffe det hun betegner som en av de viktigste «beredskapstroppene» for demokratiet, nemlig ungdommen.

– Det er viktig at de engasjerer seg, at de ytrer seg, og at de deltar i de demokratiske prosessene i samfunnet, sier Trøen.

Besøkte Langnes skole

På Langnes skole fikk hun treffe elever og lærere som fortalte om hvordan de jobber med elevdemokrati og involvering på skolen.

Langnes er en såkalt baseskole, der undervisningen foregår på tvers av alderstrinnene.

Skolen satser tungt på elev- og foreldremedvirkning, forteller rektor Berit Aasmo.

ENGASJERTE: Stortingspresident Tone Trøen ønsker å stimulere barn og unges deltakelse i de demokratiske prosessene i samfunnet.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

 

Engasjerte elever

– Vi har med elevene i samtlige forum der vi diskuterer undervisningen, sier hun.

Amanda Hansen og Kristian Seljeseth går i henholdsvis tiende og åttende klasse.

De forteller at de får god anledning til å påvirke sin egen skolehverdag.

– Vi får være med og bestemme om hvordan vi skal jobbe med forskjellige fag, og hvordan vi skal legge opp dagen, sier Kristian.

Amanda Hansen sier at det at elevene stimuleres til å delta i sin skolehverdag gir gode ringvirkninger.

– Mange av dem som er engasjert i elevråd, som basetillitsvalgte og så videre fortsetter å være engasjert i politikk etter skolen, forteller hun.