Formannskapet lukker møte om skiskytterstadion

I et ekstrainnkalt formannskapsmøte torsdag skal politikerne få informasjon om stoda for den forsinkede skiskytterstadion på Templarheimen.

FORSINKELSER: Arbeidet med å flytte ski- og skiskytterstadion på Templarheimen er forsinket. Torsdag skal politikerne i formannskapet få informasjon om årsaken i et lukket møte. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Møtet holdes klokken 12, og politikerne som skal møte opp har fått beskjed om å holde potte tett om innholdet i møtet.

– Vi er blitt pålagt taushetsplikt så jeg kan ikke si noe, sier Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe.

Taushetsbelagt

– Jeg kan ikke si noe, det er absolutt taushetsbelagt det som skal drøftes, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Jarle Heitmann.

Overskriften for møtet er imidlertid ikke hemmelig, og der står det «videre håndtering av prosjekt ny ski- og skiskytterstadion på Templarheimen».

Prislappen for flyttingen av dagens stadion – som var plassert der det nye Tromsøbadet og den nye turnhallen ligger – er satt til 37,5 millioner kroner. Det skal betale for skytebaner, standplass, løypetraseer og flytting av dagens tekniske anlegg.

HEMMELIG: Hva som er årsaken til forsinkelsene – og eventuelt overskridelsene – på Templarheimen, skal redegjøres for i et lukket formannskapsmøte torsdag.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

 

Komplikasjoner

I tillegg er det satt av cirka fem millioner kroner til ny adkomstvei til stadion.

Om dette vil holde er imidlertid usikkert. Det er oppstått komplikasjoner i forbindelse med ombyggingen og flyttingen.

Arbeidet med stadion er per nå stanset mens kommunen bestemmer seg for hva som kan gjøres for å få fortgang i arbeidet.

iTromsø har ikke lykkes i å få kontakt med noen i administrasjonsledelsen eller i kommunen eller hos entreprenøren for å få vite mer om saken.

Leder i Tromsø Skiskytterlag, Kåre Huglen, sier at heller ikke skiskyttermiljøet har fått informasjon om hva som foregår på Templarheimen.

IKKE INFORMERT: Leder i Tromsø Skiskytterlag, Kåre Huglen, er ikke informert om hva som har skjedd eller skal skje med anlegget på Templarheimen. – Kommunen har sagt at stadionproblemene skal være løst før snøen faller, sier han. 

 

Forsinkelser

– Vi har fått lovnader fra kommunen om at problemene skal være løst i god tid før snøen faller, sier han.

Huglen forklarer at forsinkelsen har ført til at laget mangler egnede treningsfasiliteter i oppkjøringen til vintersesongen.

– Det er klart at det har forstyrret oppkjøringen, noe som er veldig uheldig. Det er nå man legger grunnen for vintersesongen, sier han.