Høyre la frem sitt budsjettforslag

Høyre foreslår å gi 700.000 kroner årlig til Utekontakten

Hvis Høyre får det som de vil, får Utekontakten tilbake den 8. stillingen de mistet for noen år siden.

LA FREM BUDSJETT: Tirsdag la gruppeleder og nestleder i Tromsø Høyre, Erlend Svardal Bøe og Anna Amdal Fyhn, frem partiet alternative budsjett.   Foto: Silje Løvstad Thjømøe

nyheter

Tirsdag presenterte Høyre sitt alternative forslag til handlings- og økonomiplan for 2019 - 2022, og gruppeleder for Tromsø Høyre, Erlend Svardal Bøe, innledet det hele med å poengtere at de ønsker en styrking av Utekontakten.

– Vi foreslår at Utekontakten får 700.000 kroner mer årlig, for å dekke opp om en stilling som de mistet for en stund siden. I tillegg har vi lagt inn et verbalt forslag om at administrasjonssjefen følger opp Utekontakten og sørge for at de har tilstrekkelig med ressurser slik at de blir bedre i stand til å drive sitt forebyggende arbeid og oppfølgingsarbeid mot barn og unge, sier Bør og legger til:

– Vi har blitt bevisst på den utfordringen og det omfanget unge som Utekontakten følger opp etter artikkelserien i iTromsø, og nå mener vi at det må settes inn midler slik at vi får varige tilltak som fungerer.

Før sommeren publiserte iTromsø en rekke artikler om «De glemte barna», der avisen blant annet avslørte omfanget av barn og unge som hver dag går rundt i sentrum uten et hjem å gå til. Der kom det også frem at Utekontakten mistet sin 8. stilling i en nedskjæringsprosess for noen år siden.

– Jeg vil gi skryt til avisa som fokuserte på dette. Nå er det opp til oss politikere å sørge for at Utekontakten har nok ressurser til å kunne gjøre den jobben skikkelig, og vi mener at de trenger den stillingen som de mistet for en tid tilbake, sier gruppenestleder i Høyre, Anna Amdal Fyhn, under pressekonferansen på rådhuset tirsdag.

Les også: Sp foreslo å bruke penger på Utekontakten istedenfor kunstrådgiver

Vil senke eiendomsskatten med over 2.000 kroner 

Høyre vil videre redusere eiendomsskatten med en promille.

– Vi vil ha en reduksjon av eiendomsskatten, til en tre promille for boligeiendommer og seks promille for andre eiendommer. Dette tilsvarer en inndekking på rundt 48 millioner, sier Bøe.

Bøe sier videre at for en eier av Kostra-boligen (Kostra står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon i kommunen) vil dette medføre en reduksjon på 1.298 kroner til 3.893 kroner per år.

– Eiendomsskatten er en usosial skatt og Høyre mener kommunen må prioritere i sin lommebok før en ber enkeltmennesker og familier om å prioritere i sin. Så vår ambisjon er at eiendomsskatten skal reduseres gradvis i årene fremover.

Les også: Utekontakten ble invitert til Formannskapet for første gang siden 90-tallet etter iTromsø-serie

Vil kutte 57 millioner i administrasjonen

I tillegg ønsker Høyre å kutte 57 millioner generelt i administrasjonen til kommunen.

– Kommunen eser ut, og samtidig som vi sier at vi skal ha ansettelsesstopp så ansetter vi bare flere og flere, også i administrasjonen. Bare for en måned siden ble det for eksempel kjent at de vil ha ny kunstrådgiver. Hvis vi mener noe med at vi skal stramme inn, så må vi også prioritere tøffere når det gjelder drift. Derfor mener Høyre at vi kan kutte 57 millioner i administrasjonen, sier Bøe.

Høyre foreslår også at det bevilges én million kroner til næringsfondet merket nye gründere og gründerkurs for minoriteter, samt tidlig innsats i skolen som da styrkes med syv millioner kroner.

Som det er tverrpolitisk enighet om, ønsker også Høyre at det skal det kuttes videre i helse- og omsorg.

I forrige uke la samarbeidspartiene Ap, Rødt og SV sitt forslag, der de budsjetterer med overskudd og videre kutt i helse- og omsorgssektoren på til sammen 200 millioner kroner over to år. I tillegg vil de redusere eiendomsskattene i kommunen med 20,4 millioner kroner samt sette 40 millioner kroner i disposisjonsfond, som i realiteten betyr at de budsjetterer med overskudd.