Høyre lanserer distriktspakke: – Det må være attraktivt å bo i distriktene

Opprettholde barnehagene, mer penger til utviklingslagene og bedre søppel- og toalettfasiliteter der det er mye turister. Det er blant punktene som Høyre mener må på plass for å styrke distriktene.

LANSERTE FORSLAG: Distriktspakken ble lansert av Erlend Svardal Bøe og Anna Amdal Fyhn da de la frem Høyres alternative budsjett tirsdag.  Foto: Silje Løvstad Thjømøe

nyheter

– Vi trenger sterke distrikt, og vi vet at mange i distriktene har følt seg oversett. Derfor lanserer vi nå en egen distriktspakke som et første skritt i å bli mer bevist på behovene som er i distriktene, sier Høyres gruppeleder, Erlend Svardal Bøe.

Tirsdag la Høyre frem sitt alternative budsjett for 2019 - 2022, og et av punktene handler om å styrke distrikts-Tromsø.

– Det bor rundt 6.000 innbyggere i distriktene i Tromsø kommune, og vi som politikere må sørge for at det forblir folk i alle bygdene i Tromsø. Det må være attraktivt å bo i distriktene. Sånn som det er i dag er det en forgubbing, men hvis ikke unge folk vil bo i distriktene, så blir det til slutt heller ikke muligheter for å drive næring der. Og det hadde vært veldig ille, sier Svardal Bøe.

Les også: Bygdefolket krever toalett til nordlys-turistene i Tromvik

Dette er de seks punktene

Sammen med partikollega Anna Amdal Fyhn la han tirsdag frem seks punkter som han mener må vedtas av politikerne, slik at kommunen bedre kan ta vare på distriktene:

1) Opprettholde barnehagene i distriktene.

2) Styrke utviklingslagene som ivaretar mange viktige oppgaver for nærmiljøet.

3) Bevilge midler til toalettfasiliteter ved utfartssteder som Grøtfjord, Tromvik og andre steder hvor det er mange turister.

4) Sørge for bedre søppelhåndtering, og særlig der det ferdes mye turister.

5) Sørge for ordentlig snøbrøyting og vintervedlikehold i distriktene.

6) Økt innsats når det gjelder veimerking, skilting og offentlig infrastruktur i tilknytning reiselivet.

Les også: Kommunen foreslår å bygge nytt offentlig toalett i Grøtfjord

GRØTFJORD: Et av forslagene til Høyre går på å få toalettfasiliteter i distriktene, som populære turistdetinasjoner som her i Grøtfjord på Kvaløya, og hvor det kun driftes et offentlig toalett av en privatperson.   Foto: Silje Løvstad Thjømøe

 

9,8 millioner kroner årlig

Kostnadsrammen på det hele vil ligge på 9,8 millioner kroner årlig, hvorav 4,3 millioner vil gå til barnehagene, 500.000 kroner er tiltenkt utviklingslagene, fire millioner for å sørge for tilstrekkelig med toalettfasiliteter og en million til søppelhåndtering.

Les også: Foreslår disse strakstiltakene for å takle den enorme turistveksten

– Vi trenger en kommunal distriktsstrategi for Tromsø kommune, der vi må tenke mer helhetlig når det gjelder utviklingen av distriktene. Det handler om at administrasjonssjefen sier nå skal vi satse på distriktene, men man i neste runde kutter i bevilgninger til distriktene. Jeg mener at vi må ha en overordnet strategi, og se distriktene under ett, sier Bøe og legger til:

– Det må være forutsigbart og stabilt, slik at folk som bor i distriktene kan være sikre på at de tilbudene de har vedvarer.

Les også: Her er byens vakreste strender