Kvinne i 20-årene må i retten etter å ha spytta politibetjent i ansiktet

Motsatte seg arrest og utøvde vold mot kvinnelige politibetjenter.

Nord-Troms tingrett  Foto: Gudrun Gulldahl

nyheter

En Tromsø-kvinne i begynnelsen av 20-årene må møte i Nord-Troms tingrett i november.

Bakgrunnen for tiltalen er en hendelse i juli 2017.

Tiltalte skal ha spyttet en politibetjent i ansiktet, samt å ha sparket en annen politibetjent i lår og ryggen i det politiet forsøkte å få kontroll over henne under inkvirering til arrest, og hun er dermed tiltalt for brudd på straffeloven for «Å ved vold eller trusler å ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søkt å oppnå dette».