Nå skal fergetrafikken elektrifiseres

Troms fylkeskommune får nærmere 81 millioner kroner til infrastruktur for å kunne lade fergene ved kai.

Lyngseidet–Olderdalen er ett av fergesambandene som blir elektrifisert. 

nyheter

Det kommer frem i en pressemelding fra Troms fylkeskommune, hvor det står følgende:

"De største sambandene i Troms er godt egnet for elektrifisering, og Enova har gitt Troms fylkeskommune tilsagn om nærmere 81 millioner kroner til infrastruktur for å lade fergene ved kai."

– Jeg er svært fornøyd med tildelingen, som gjør det mulig for Troms fylkeskommune å gjennomføre en spennende og viktig omlegging til elektriske ferger på noen av våre fergestrekninger. For å realisere gode miljøløsninger på fergedriften, er vi helt avhengig av gode støtteordninger. Dette reduserer merkostnaden som fylkeskommunen får ved å stille strenge miljøkrav. Vi ser fra tidligere tildelinger fra Enova at vi oppnår store forbedringer for miljøet, sier Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, i pressemeldingen.

På vegne av Troms fylkeskommune har DNVGL (Den Norske Veritas med Germanischer Lloyd) kartlagt de seks største fergesambandene i Troms for å se på deres egnethet for elektrifisering. Kartleggingen viste hva det koster å investere i ladeinfrastruktur, samt hva det koster å drifte ferga med strøm sammenlignet med fortsatt bruk at marin diesel.

Sambandene som ble kartlagt var Refsnes–Flesnes, Svensby–Breivikeidet, Lyngseidet–Olderdalen, Stornes–Bjørnerå, Storstein–Nikkeby–Lauksundskaret og Stangnes–Sørrollnes. I denne omgang er det kun de fire første sambandene som blir prioritert.

"Med de midler fylkeskommunen har planlagt å bruke er det i denne omgang ikke funnet mulig å prioritere de siste to sambandene på grunn av høy kostnad. Ved de fleste anløpene er det ikke tilstrekkelig kapasitet i strømnettet, og det forventes store kostnader til nettoppgradering eller batteribank på land, for å sikre at fergene går tilnærmet bare på elektrisitet", står det i pressemeldingen.

Elektrifisering av disse sambandene gir en reduksjon i CO2-utslipp tilsvarende omtrent 3.400 biler.

Fergesambandene skal lyses ut i løpet av høsten/vinteren.