I fjor ville kommunen verne kiosken – nå skal den rives

Kommunen vil fjerne den over 60 år gamle kiosken for å bygge kollektivfelt, men eieren vil ta bygget i bruk.

ENSOM MAJESTET: Her står den over 60 år gamle Rotvold-kiosken, med grunnen utgravd rundt seg. Planene om ny kollektivtrasé forutsetter at kiosken rives.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I årevis har den gamle Rotvold-kiosken stått tom i Mack-kvartalet, der det nå skal bygges kollektivfelt og nytt fortau. Å rive kiosken har vist seg vanskeligere enn først antatt, rent juridisk.
– Vi har sagt opp festekontrakten, og planen er å rive kiosken. Men vi har ikke lykkes i å få kontakt med eieren, sier Marianne Knapp, leder for Eiendomskontoret i Tromsø kommune.

Har tilbudt erstatning

– Vil arbeidet med den påbegynte kollektivtraseen og det nye fortauet bli stående på vent, til en løsning er funnet?

– Ja, kiosken må bort for å få gjennomført prosjektet. Men festekontrakten går ut en gang i oktober, og den er helt klar på at bygget skal fjernes når festetiden utløper, sier Knapp – og legger til:

– Kommunen har tilbudt seg å betale erstatning til eieren, og ta seg av det praktiske rundt rivingen av kiosken.


Stenger bussholdeplass på grunn av anleggsarbeid

Bussholdeplassen «Polaria nord» blir stengt fra og med torsdag 13. september og ut året.

 

Vil bruke kiosken som kontor

Det er i tillegg usikkerhet rundt hvem som er kioskens rettmessige eier. iTromsø har vært i kontakt med Nils Mikael Sara, som hevder å kjøpt kiosken fra den forrige eieren, som Tromsø kommune ikke får tak i.

– Vi ønsker å bruke kiosken som kontor for vår reiselivsbedrift, sier Sara – som er daglig leder for blant annet Sami Adventure AS.


Falleferdig kiosk selges etter konkurs

Den gamle, tradisjonsrike Rotvoldkiosken i Mackkvartalet er lagt ut på Finn til 300.000 kroner.

 

Knapp uttaler at hun ikke har sett noen form for dokumentasjon på at Sara har kjøpt kiosken fra dens forrige eier.

Villig til å flytte kiosken

Sara på sin side, påpeker at en kommunal rapport ville verne kiosken så sent som i fjor.

– Jeg forstår ikke logikken i at kommunen nå vil rive kiosken. Vi hadde planlagt å pusse den opp til sin originale stand, sier han.

– Ser du problemet kiosken skaper for byggingen av ny kollektivtrasé på tomta?

– Ja, derfor har jeg sagt meg villig til å flytte kiosken, om de finner en ny tomt til meg. Jeg har vært i kontakt med kommunen, og fått beskjed at de sjekker mulighetene for en ny tomt, sier Sara

Avdelingsdirektør for bymiljø, Mette Mohåg, bekrefter å ha hatt kontakt med Sara. Til iTromsø sier Mohåg at det er «lite sannsynlig» at kiosken blir flyttet til en annen lokasjon.

– Kriteriene for vern er oppfylt

iTromsø har sett rapporten som anbefaler vern av Rotvold-kiosken. Rapporten er datert 22. mai 2017, og skrevet av Erling Steenstrup, rådgiver for byutvikling og byplan i Tromsø kommune.

ANBEFALTE VERN: Kommunens rådgiver, Erling Steenstrup, anbefalte i fjor at Rotvold-kiosken skulle vernes. Han mener å flytte kiosken vil løse kommunens problemer. 

– Jeg mener bestemt at den er verneverdig, og at kriteriene for dette er oppfylt. Samtidig må jeg påpeke at det er forskjeller mellom vern og fredning, sier Steenstrup.

– Er ikke dette et eksempel på at bevaring kan stå i veien for byutvikling?

– Jeg er ikke jurist, og skjønner også at kollektivtrafikk og byvekstavtale er viktige ting for Tromsø. Å flytte kiosken vil være en åpenbar måte å løse dette problemet på, sier Steenstrup.


Fra forfall til kulturkiosk

I dag åpner Espen Justdal byens første kulturkiosk. Han mener slike steder gjør Tromsø til Norges Berlin. DEBATT: Er Tromsø Norges Berlin?

 

– Smykke i byhistorien

Han forteller at den nåværende festekontrakten er signert i 1954, av daværende eier Markus Rotvold, etter en ombygging.

– Markus Rotvold er en utrolig viktig mann i Tromsøs byhistorie, og jeg synes vi bør være oppmerksomme på at disse små kioskene er smykker i vår byhistorie. Per nå er det bare rakettkiosken som er fredet.

iTromsø har ikke fått kontakt med kvinnen Tromsø kommune anser som Rotvold-kioskens rettmessige eier.