Kommunene må gi gratis leirskole

Regjeringen vil pålegge kommunene å gi alle elever et gratis leirskoletilbud i løpet av skolegangen.

VIL TVINGE: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner vil pålegge kommunene å gi gratis leirskole eller skoletur til alle elever i grunnskolen. Foto: NTB-Scanpix 

nyheter

I dag er hver femte skoleelev i grunnskolen avskåret fra å dra på leirskole eller skoletur på grunn av at skoleeier – dvs. kommunene – ikke vil betale for dette.

Nå vil kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner tvinge kommunene til å gi et slikt tilbud – enten i form av leirskole, eller i form av en annen skoletur med minst tre overnattinger.

– Vi må sikre at alle elever får reise på skoletur i løpet av grunnskolen, uavhengig av hvor de bor og om foreldrene har råd, sier Sanner.

Regjeringen vil foreslå at skoleturene/leirskoleoppholdene skal være gratis, at det må være minst tre overnattinger, at deler av turen skal vies opplæring – og at tilbudet skal komme alle til gode.

– Noen kommuner sier i dag nei til tur og legger opp til at foreldre og elever selv må finansiere en tur gjennom loddsalg, dugnader og gaver. Det ønsker vi ikke. Dette handler om gratisprinsippet i skolen, sier statsråden.