Fylkesrådet trekker Vervet-innsigelser

Saken om innsigelser til utbyggingen på skipsverftstomta ble trukket.

TRAKK SAK: Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap). Foto: Privat 

nyheter

Tirsdag skulle fylkesrådet behandle reguleringsplanen for skipsverftstomta i forbindelse med at fylkeskommunen fremmet innsigelser til planen. Saken ble imidlertid trukket.


 

– Vi har fått henvendelser fra Tromsø kommune om at de vil ha dialog med oss i forbindelse med planforslaget de har lagt ut, sier Sigrid Ina Simonsen (Ap), fylkesråd for kultur og næring.

Innsigelsen var knyttet til Riksantikvarens og fylkeskonservators vurdering av planens virkning for det automatisk fredede middelalderske festningsanlegget Skansen, og den fredede Tromsøbrua, samt for den listeførte Tromsdalen kirke (Ishavskatedralen).


Fylkesrådet fremmer innsigelse til Vervet-plan

Etter at Riksantikvaren ba fylket fremme innsigelse til planforslaget for skipsverftstomta, går fylkesråden inn for det samme.

 

Riksantikvaren varslet at de ville fremme innsigelsene dersom fylkeskommunen ikke gjorde det.

– Kommunen har utvidet høringsfristen med fire uker. Nå skal vi ha møte med Riksantikvaren og kommunen. Kommunen har uttrykt ønske om å finne en løsning for utbyggingen på skipsverftstomta, sier Simonsen.