Tromsø Frp legger fram budsjettforslag: Her er det «viktigste»

Frp leverte et alternativt budsjett som kutter eiendomsskatten, gir mer til helse- og omsorg, men betydelig mindre til kultur.

Anni Skogman, Gruppeleder Tromsø FrP.   Foto: Thor Anders Angelsen

nyheter

Tirsdag presenterte Frp sitt alternative budsjettforslag for pressen. Budsjettet inneholdt ikke uventet mye av det partiet har foreslått tidligere. Eiendomsskatten skal ned, det blir litt mer penger til asfaltering og mye som ikke er lovpålagte oppgaver blir økset ned.


Harde tider for kultur

Nå skal svært mye skje for at Frp får gjennom budsjettet sitt for 2019 og de neste fire årene, men det gir en pekepinn på hvor partiet står i en eventuell forhandlingssituasjon i forbindelse med valget neste år.

– Vi mener at voksne må betale selv for kulturtilbud. Vårt rammekutt på 30 millioner kroner skal ikke ramme barn- og unge, sier Skogman.

Ifølge partiets budsjett skal støtten til helse- og omsorg økes med tilsvarende sum.


Tromsø Frps alternative budsjettsforslag
  • Her er noen av punktene Frp trekker fram som viktigst i sitt alternative budsjett:
  • Reduksjon i skattesatsen fra 4,0 promille til 2,6 promille for boligeiendommer. Reduksjon fra 7,0 promille til 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Dette gir en årlig reduksjon i eiendomsskatten på 67,5 millioner kroner. For en gjennomsnittsbolig i Tromsø vil dette innebære rundt 1.816 kroner i årlig skattelette.
  • Reduksjon i stillinger som ikke ivaretar lovpålagte oppgaver og kutt i kulturbudsjettet. Administrasjonssjefen legger opp til et kulturbudsjett på cirka 107 millioner kroner årlig. Frp mener at vi gjennom sterkere prioritering kan få til mye god kultur for i overkant av 60 millioner kroner hvert år.
  • Frp foreslår økt asfaltering med 15 millioner kroner hvert år i økonomiplanperioden.
  • Renhold og næringsavfall konkurranseutsettes fra 2019.
  • Styrke avdeling for helse- og omsorg med 30 millioner kroner årlig.

Vil kutte teaterstøtte

Frp ser også for seg å kutte støtten til Hålogaland Teater, med ovennevnte begrunnelse. Teateret driver også forestillinger rettet mot barn- og unge. Dersom kommunen trekker støtten, spøker det for hele teatervirksomheten, med mindre Troms fylkeskommune ønsker å øke sin støtte.

– Voksne mennesker trenger ikke sponses for å dra på HT, sier Skogman.

– Forsvinner ikke tilbudet HT har til barn- og ungdom også, om teateret opphører?

– Det skjer veldig mye på dugnad i kommunen – se bare på idretten. Det blir et spørsmål om hvor mange lønnede vi skal ha for å gi barn- og unge et slikt tilbud, sier Skogman.

– Vil dere erstatte HTs barnetilbud med økt dugnadsinnsats?

– Nei, men kuttet i støtten til HT vil ikke brukes til å erstatte barnetilbudet deres, sier Skogman.

Utekontakten nevnes ikke

I sitt budsjettforslag har ikke Frp øremerket midler til Utekontakten.

iTromsø publiserte i sommer reportasjeserien «De glemte barna» om barn og ungdom som av forskjellige årsaker ikke har et sted å være i hverdagen.

I kjølvannet av saken uttalte Skogman: – Nå som vi er i en slik «budsjettfase», synes jeg vi burde høre hva de har å si slik at vi kan legge av en tilstrekkelig del av budsjettet for å støtte deres arbeid, sa hun 7. juli.

Under fremleggingen i går kom svaret for Frps del:

– Vi ønsker ikke å gå inn og støtte én aktør, men vi har isteden en generell styrking av helsesektoren i kommunen, sier Skogman, som peker på posten «styrke hverdagsrehabilitering» som er økt med 2 millioner kroner sammenlignet med administrasjonssjefens forsalg, samt posten «kompetanseheving» som er styrket med halvannen million kroner.

Mer til helse- og omsorg

Administrasjonssjefen har foreslått å kutte 200 millioner kroner på helse- og omsorg. Frp går litt lettere til verks ned sitt kutt på 175 millioner.

Partiet ønsker dessuten å kutte eiendomsskatten med 67,5 millioner kroner.

– Er dette tilbakebetaling til befolkningen for den store økningen som kom etter valget i 2015?

– Ja, du kan gjerne se på det slik.