Vil utsette budsjettbehandling etter millionsprekk

Flere partier kommer til å fremme forslag om utsettelse i morgendagens kommunstyremøte.

SJOKKERT OVER MERFORBRUK: Erlend Svardal Bøe (H) er sjokkert over tallene fra administrasjonssjefen.Nå vil han utsette budsjettbehandlingen.   Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

nyheter

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sendte tirsdag morgen et notat til politikerne i formannskapet som varsler et avvik på rundt 230 millioner kroner innenfor pleie og omsorg.

Det er i forbindelse med økonomirapport 2–18 at administrasjonssjefen ser det nødvendig å informere politikerne om at prognosene viser vesentlige økonomiske avvik fra den vedtatte rammen for inneværende år.


Reagerer på merforbruket: – De evner ikke å prioritere

Tirsdag varslet administrasjonssjefen om merforbruk på 230 millioner kroner i pleiesektoren. Anni Skogman og Erlend Svardal Bøe er kritisk til at Jarle Heitmann fortsatt bedyrer at de har kontroll på kommuneøkonomien.

 

I en pressemelding sendt ut tirsdag ettemiddag har Høyres Erlend Svardal Bøe skrevet at han, sammen med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, KrF og Senterpartiet kommer til å fremme forslag om følgende utsettelser under onsdagens kommunestyremtøe:

  • Behandling av sak 167/18 Handlings- og økonomiplan 2019 - 2022 utsettes til møte i kommunestyret i oktober.
  • Administrasjonssjefen bes redegjøre for hvor de vesentligste avvikene i pleie- og omsorgssektoren på omlag 230 millioner kroner ligger.
  • Administrasjonssjefen bes gjøre justeringer og endringer i sitt forslag til handlings- og økonomiplan for 2019 - 2022 basert på avviket i pleie- og omsorgssektoren og legge dette frem til politisk behandling i formannskapet 9.oktober.