Kommunestyret vedtok budsjett med store kutt i helse og omsorg:

– Vi må jobbe for å få fortgang i omstillingene

Etter en lang debatt i kommunestyret, landet flertallet på å vedta et budsjett med over 200 millioner i kutt til helsesektoren. Dette til tross for en innstendig bønn om utsettelse fra opposisjonspartiene.

TRENGER OMSTILLING: Tonje Randisdatter Tunstad (30) er kommuenstyrerepresentant for Ap og sykepleier. Hun mener omstilling i helse og omsorgssektoren er nødvendig.   Foto: Eskild Johansen

nyheter

– Selv om vi skulle ønske at omstillingsprosessen gikk raskere, er det problematisk at opposisjonen sier gang på gang at budsjettet er urealistisk. Jo mer man sier det, dess mindre nødvendig er det å vise budsjettdisiplin i sektoren, det sier Tonje Randisdatter Tunstad (30), kommunestyrerepresentant for Ap og barnesykepleier på UNN.

Hun mener det haster med å få balansert utgiftene i helse- og omsorgssektoren.

– Vi må jobbe for å få fortgang i omstillingene i sektoren.

– Kan man spare 200 millioner i helse og omsorgssektoren uten å si opp folk?

– Ja, for vi trenger stor nok grunnbemanning for å få bukt med utgiftene til vikarer og overtidsbruk. Jeg klarer ikke å gå med på at noen trenger å gå for at vi skal få til innsparinger i sektoren på sikt, mener Tunstad.

Tillitsreformen kan gi effekt

Tunstad har tro på tillitsreformen som Ap, Sv og Rødt har lansert i sin politiske fellesplattform.

– Hva er egentlig tillitsreformen?

– Det handler om å vise sykepleiere og fagfolk i sektoren tillit og makt over egen hverdag, ved å gi dem muligheten til å planlegge og tilpasse sin egen arbeidshverdag. Dette er slik vi jobber på UNN og sykepleierne i kommunen er absolutt kapable til å jobbe mer selvstendig og med mer ansvar, mener Tunstad.

Tromsø vokser

Jarle Heitmann, gruppeleder for Ap, mener man må budsjettere for at Tromsø er i stor vekst.

– Vi opprettholder en rekke tilbud innen utdanning og oppvekst, kultur og byutvikling som er foreslått nedlagt. Spesielt barn og unge skal være prioritert., mener Heitmann

Ordfører Kristin Røymo mener økonomien i Tromsø er under kontroll fordi inntektene har økt under perioden. 

– I vår periode de tre siste årene har skatteinntektene økt med 397 millioner kroner. I tillegg har rammeoverføringen økt med 120 millioner kroner, sa Røymo under debatten.

Hun mener også at arbeidet med å få helse og omsorgssektoren i balanse vil gi effekt på sikt.

– Vi bruker så mye penger på helse og omsorgsektoren som vi kan bære. Vi vet det vil ta tid, men vi jobber med å få balanse i sektoren hver dag, sa Røymo.

Har sagt ifra

BA OM UTSETTELSE: Erlend Svardal Bøe, gruppelder for Høyre ba kommunestyret om utsettelse i behandlingen av kommunebudsjettet. Her sammen med administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.   Foto: Ronald Johansen

Budsjettdebatten ble preget av at også opposisjonen hadde mistet tiltro til realismen i sine egne budsjetter, og at de ikke hadde fått tid til å tilpasse seg gårdagens nyhet om de store overskridelsene i helse og omsorgssektoren.

– Jeg skal innrømme at det er vanskelig å legge frem et alternativt budsjett – når vi i går fikk vite at det venter oss et merforbruk på over 230 millioner kroner i pleie- og omsorg, og at vi mest sannsynlig må finne inndekning for det i 2019. Men vi har sagt ifra, sa Erlend Svardal Bøe, gruppeleder for Høyre.