Forskere fikk sjelden dypvannsmanet i trålen

Eksponering for dagslys kan være dødelig for kronemaneten.

KRONEMANET: Denne skapningen fikk forskerne i trålposen. Foto: Monica Martinussen/Havforskningsinstituttet 

nyheter

På forskningsskipet «G.O. Sars»’ tokt i Barentshavet tirsdag, fikk de en overraskende fangst i trålen. Kronemaneten er en dypvannsmanet som vandrer opp gjennom vannlagene om natten på jakt etter føde, for så å synke ned i dypet når dagslyset kommer, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

For yngre maneter kan selv kort eksponering for dagslys være dødelig, samt at det kan være skadelig for eldre.

Rødfargen beskytter mot lys

TRÅL: Tommy Aasen og Tom Moldskred håndterer trålen på «G.O. Sars». Foto: Erlend A. Lorentzen/Havforskningsinstituttet 

Kronemaneten har en høy og konisk klokke, med tydelig og dyp flikete kant. Den har tentakler som sitter inne mellom flikene. Den mørke røde fargen skyldes porfyrin, som beskytter maneten mot lyset.

Ifølge Havforskningsinstituttets Monica Martinussen, som har forsket mye på maneter, gyter maneten kontinuerlig. Forskerne kunne se at maneten hadde egg, og at disse varierte i størrelse.

– Det forteller at eggproduksjonen pågår hele tiden. Kontinuerlig slipp av små maneter gjennom hele året gir stor utbredelse av de små vesenene, men overlevelsen avhenger av mattilbudet og leveområdene som strømmene fører dem til, skriver Havforskningsinstituttet.

Har spist dypvannsreke

Innunder manetkronen fant forskerne en hard klump, som viste seg å være en stor dypvannsreke.

– Det var ikke slike reker i trålfangsten vår. Derfor kunne den ikke komme derfra. [ ...] Vi observerer mer og mer maneter i våre farvann, men det er fortsatt lite fokus på hva de spiser og deres rolle i økosystemet, heter det på nettsidene.