Leder i kontrollkomiteen Rolleiv Lind (H):

Frykter at budsjettet bryter med kommuneloven

Rolleiv Lind, leder i kontrollkomiteen, frykter nå at kommunestyret vedtar et budsjett som bryter med kommuneloven. Administrasjonssjefen sier hun vil finne inndekning i revidert budsjett.

Rolleiv Lind (H) mener budsjettet kan være ulovlig.  Foto: Eskild Johansen

nyheter

– Det er all grunn til å tro at administrasjonssjefens budsjettforslag og det foreslåtte budsjettet i dag er urealistisk. En utsettelse vil gi et bedre beslutningsgrunnlag. Vi har alt å vinne på det. Det går på seriøsitet, sa leder i kontrollkomiteen i Tromsø kommune, Rolleiv Lind (H), under budsjettdebatten i onsdagens kommunestyre.

Både Komrev Nord og kontrollkomiteen mener nå at hvis kommunen ikke tar høyde for at sektoren har større behov enn midler avsatt, så kan det være brudd på kommuneloven, som fremhever at kommunebudsjetter skal være realistiske.

Dette avviser administrasjonssjefen.

– Det er totaliteten i budsjettet som skal vurderes i kommuneloven, og ikke enkeltsektorene. 23 prosents avvik er vesentlig, men vi vil komme tilbake med inndekning til dette i revidert budsjett, sier administrasjonssjef Steinveg til iTromsø.

Budsjettoverskridelsene behandles i kommunestyret onsdag.  Foto: Eskild Johansen

 

Varslede underskudd

Allerede i april påpekte kommunerevisjonen i et brev til kontrollkomiteen og administrasjonssjefen i Tromsø kommune at regnskapet for 2017 viste et merforbruk i helse- og omsorgssektoren på 104 millioner kroner, tilsvarende 10,3 prosent.

I juni kom et nytt brev fra kommunerevisjonen, da det hadde blitt klart at prognosen for utgiftene i helse- og omsorgssektoren hadde økt til over 127 millioner kroner – tilsvarende et avvik på 12 prosent. 

«Vår vurdering er at dette merforbruket ikke er budsjettoverskridelser, men et resultat av for lave budsjetter over tid», skrev Komrev Nord til administrasjonssjefen.

Underskuddet stiger fortsatt

I et notat fra administrasjonen, som ble gjort kjent tirsdag 25. september, viser prognosene at avviket mellom vedtatt budsjett for 2018 og regnskapet er kommet opp i hele 230 millioner kroner.

Det tilsvarer over 22 prosents avvik mellom avsatte midler på budsjettet for 2018 og hva sluttresultatet i forbruk for sektoren vil komme på.

Ifølge Britt Elin Steinveg så er det inndekning totalt i budsjettet, og ikke enkeltpostene, som skal være realistisk. Hun mener at innsparingsprogrammet i helse- og omsorgssektoren vil gi reslutater på sikt.

– Vi er i gang med et forbedringsprogram som omfatter helse og omsorg. Så det å henvise til ei revisjonsberetning regnskapet i 2017, og mene at budsjettrammen i dag ikke er realistisk, er useriøst, sa Britt Elin Steinveg under debatten.

Tor Arne Morskogen (H).  Foto: Eskild Johansen

 

Avvik på 311 millioner

Ifølge Tor Arne Morskogen (H) kan det reelle avviket, mellom budsjettet i helse og omsorgssektoren for 2019 og prognosen på de faktiske utgiftene for 2018, være så høyt som 30 prosent.

– Forslag til kutt fra 2018 til 2019 på helse og omsorgsrammen er 171 millioner kroner. I går kom «nyheten» om at det er et merforbruk på kr 230 millioner kr. Antagelig er altså forskjellen på nedtrekk og faktisk leveranse opp mot 311 millioner kroner, sa Tor Arne Morskogen.

Ifølge han holder det ikke at man har inndekning for hele budsjettet som administrasjonssjefen hevder, men også sektorenes budsjetter må være realistiske.