Fylkesmannen kritisk til gigantisk boligprosjekt på Håpet

Fylkesmannen i Troms fremmer innsigelse til reguleringsplanen for Einerhagen på Håpet.

STORT PROSJEKT: Slik ser planene for området «Einerhagen» ut. Prosjektet har 620 boenheter i 16 blokker. 

nyheter

Planen legger opp til bygging av 620 boenheter med tilhørende uteoppholdsareal og felles parkeringsareal under bakken.

iTromsø har tidligere omtalt de kraftige naboprotestene nede på Håpet.

Fylkesmannen mener planen er for dårlig utredet på tema støy til at de kan ta stilling til om planområdet er egnet til å ivareta planformålet. Innsigelsen er også knyttet til hensynet til barn og unge og støyutsatte lekeplasser.