Avslører «hemmelige» militæranlegg i Tromsø

Hillesøy, og Åsneset nord på fastlandet, er de to stedene i Tromsø hvor Forsvaret har anlegg som er publisert på det digitale kartet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Kritikere mener dette hjelper fremmed etterretning.

FLERE ANLEGG: På det interaktive kartet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet er flere forsvarsanlegg i Tromsø avmerket. Alle foto: Skjermdump fra NSMs nettsider 

nyheter

Det er nettstedet Aldrimer.no som skriver at Nasjonal sikkerhetsmyndighet har publisert et digitalt kart med 239 røde punkter som viser hvor Forsvaret har sine anlegg – inkludert sensitive antenner og hemmelige installasjoner.

Burde ikke vært lagt ut

Ifølge nettstedet er flere eksperter kritiske til publiseringen. De mener offentliggjøringen kan hjelpe fremmede etterretningstjenester og terrorister.

– Jeg synes det er veldig problematisk. Jeg synes kanskje ikke dette kartet burde vært lagt ut i det hele tatt, sier forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen til NRK.


Ruster opp Ramfjordnesvegen til Olavsvern

I løpet av året overtar Tromsø kommune ansvaret for veien til Olavsvern. Først skal Statens vegvesen sette den i stand til å tåle enda større kjøretøy enn i dag.

 

Han mener kartet kan bidra til å svekke sikkerheten, og etterlyser en mer grundig gjennomgang og debatt.

– Jeg skjønner at det er viktig å ha et forbud mot droner, men for meg virker det som man her har gitt vekk et veldig flott og nyttig etterretningsverktøy for dem som vil Norge vondt, sier han til NRK.

HILLESØY: I området som er merket med rødt er det forbud å fotografere eller bruke drone. 

 

Interaktivt kart

Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) fører de kontroll med fotografering og filming fra luften og andre luftbårne sensorsystemer for å skjerme detaljer ved militære og andre forbudsområder.

Ved å klikke på det interaktive kartet som ligger åpent tilgjengelig vises stedene det er forbudt å fly med droner som tar bilder, video eller fanger inn data med andre sensorer.

ÅSNESET: Det samme forbudet gjelder for dette området nord på fastlandet. 

 

I Tromsø er to områder merket med rødt; Hillesøy og Åsneset. Begge er merket med «Type forbud: Alle sensorer».

– Forbudsområder er områder der det ikke er tillatt å innhente informasjon fra ved bruk av kamera eller andre sensorer fra luften. Det er ikke lenger krav om søknad eller varsling for fotografering/filming fra luften så lenge man ikke fotograferer/filmer forbudsområder, heter det i informasjonen far NMS.


«Nord-Norge – våkn opp!»

I forbindelse med langtidsplanen for forsvaret (LTP) har Høyre stadig vært ute i diverse media for å fortelle det norske folk og særlig befolkingen i Nord-Norge for en fantastisk og

 

Topphemmelige anlegg

Ifølge Aldrimer.no finnes det oversikt over topphemmelige anlegg i kartbasen:

  • Regjeringens krigshovedkvarter, med nøyaktig avtegnet verneområde rundt det hemmelige fjellanlegget.
  • En topphemmelig VLF-sender og -mottaker, en av to i Europa, som har som oppgave å kommunisere med NATOs ubåtflåte.
  • Sentrale kommunikasjonsanlegg av kritisk betydning for Norge i en krigssituasjon.
  • Forsvarets etterretnings- og lyttestasjoner.
  • Alt hva Forsvaret har av luftvarsling, kommando og kontrollstasjoner fra nord til sør i Norge.
  • En hemmelig sensorplattform som skal varsle dersom russiske kampfly eller bombefly er på vei mot Norge.

En rekke anlegg over hele landet er markert på NSMs kart. 

Vise hvor det er lovlig

Avdelingsdirektør for sikkerhetsstyring Frode F. Skaarnes i NSM sier til NRK at formålet med kartet er å klargjøre hvor det er ulovlig å filme og fotografere både for dem som driver med droner som hobby og andre.

– Kartet trengs for at både privatpersoner og selskaper skal vite hvor det er lov til å filme og fotografere fra luften, og hvor det ikke er lov, sier NSM-avdelingsdirektøren til NRK.