Troms Kraft fikk avslått milliardkrav – igjen

Selskapet fikk ikke medhold av Svea hovrätt i erstatningskravet etter Kraft & Kultur-skandalen.

Troms Kraft  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Troms Kraft (TK) gikk i 2016 på et sviende nederlag i Stockholm tingsrätt, etter at de hadde saksøkt det internasjonale revisjonsselskapet Grant Thornton og revisor Elisabeth Simonsson med et erstatningskrav på nesten to milliarder kroner, etter at de hadde stevnet de inn for retten i 2013.

Kravet var for å dekke tapene i kjølvannet av Kraft & Kultur-skandalen. TK anket avgjørelsen til Svea hovrätt i oktober 2016, og leverte en 70 sider lang anke. Rettssaken pågikk fra januar til mai 2018 og domsavsigelse ble offentliggjort i fredag. Da ble det klart at milliardkravet avslås nok en gang.

Avslo kravet

Bakgrunnen for søksmålet var at Grant Thornton og revisor Simonsson ikke klarte å avdekke at regnskapstallene i Kraft & Kultur (K&K) var manipulerte.

Tidligere sjef i K&K, Boris Benulic, er dømt til fengsel for å ha blåst opp regnskapene slik at TK nesten gikk over ende i etterdønningene.

– I motsetning til tingretten, har hovretten bestemt at revisjonen ikke har vært i overensstemmelse med god revisjonsskikk i årene mellom 2003 og 2010. Men retten har likevel avslått kraftselskapets krav, da de ikke har styrket påstanden om at de har vært skadelidende, opplyser hovrätten i en uttalelse.

Retten opplyser at dommen ikke innebærer noen endringer i tingrettens dom.


Kraft & Kultur-direktøren i ny bok: – Vurderte å ta mitt eget liv

I et møte med visedirektør Kjell Ole Straumsnes i Troms Kraft skal Kraft & Kultur-direktør Boris Benulic erkjent de mørke tankene han bar på. – Jeg ble møtt av likegyldighet, hevder han i dag.


Hovedpunktene i dommen er som følger, ifølge Troms Kraft:

• Troms Kraft får ikke medhold.

• Troms Kraft dømmes til å betale erstatning til Grant Thornton, pålydende MSEK 7,8.

• Troms Kraft dømmes til å betale erstatning til revisor Elisabeth Simonsson, pålydende MSEK 7,8.

• Grant Thornton får delvis medhold i søksmålet mot Switch Nordic Green AB, som dømmes til å betale saksomkostninger til Grant Thornton, pålydende MSEK 0,3, og til revisor Elisabeth Simonsson pålydende MSEK 0,3.

• Grant Thornton og revisor Elisabeth Simonsson skal solidarisk dekke saksomkostninger til de fire tidligere styremedlemmene, totalt pålydende MSEK 11,9.

Tar dommen til etterretning

I en pressemelding, sendt fra Troms Kraft, skriver de at Svea hovrätt har funnet ut at en tilstrekkelig utført revisjon ville avdekket regnskapsmanipulasjonene i selskapet. Troms Kraft har i midlertidig ikke lykkes i å legge fram tilstrekkelig bevis for at selskapet har lidt tap som en følge av dette.

– For oss er det ingen tvil om at Troms Krafts har lidt store tap som følge av at manipulasjonen ikke ble oppdaget. Vi er selvfølgelig skuffet over utfallet. Vi tar imidlertid dommen til etterretning og vil bruke tiden fram til ankefristen til å vurdere videre steg i denne saken, sier styreleder i Troms Kraft, Inge K. Hansen i pressemeldingen.


Troms Kraft tapte mot revisorfirma

Troms Kraft gikk på et sviende nederlag i Stockholm tingsrätt i saken mot den tidligere revisoren i skandaleselskapet Kraft & Kultur.


Skuffet

I pressemeldingen står det at også Grant Thorntons regressøksmål mot Switch Nordic Green AB (tidligere Kraft & Kultur) og regressøksmålet mot fire tidligere styremedlemmer også ble behandlet. Grant Thornton fikk delvis medhold i søksmålet. Søksmålet mot de fire tidligere styremedlemmene er derimot frafalt. Årsaken skal være kjennelsen i hovedsøksmålet.

– Jeg er selvfølgelig skuffet over dommen. Det var ikke det vi hadde håpet på.  Jeg hadde håpet på en bedre dom for oss, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft til iTromsø.

Nå skal de vurdere saken videre med advokat.

– Vi må se på det med våre advokater. Nå er det slik at neste steg er høyesterett og det skal litt til for å nå inn der, om vi skal prøve på det har vi ennå ikke gjort noe vurdering på.