Troms har landets nest laveste ledighet

– Våre målinger går tilbake til 1961, og vi har aldri hatt lavere ledighet for september, opplyser NAV.

NAV melder ledighetstallene for Troms i september aldri har vært lavere.   Foto: Holm, Morten

nyheter

– Arbeidsledigheten i Troms er ved utgangen av september på 1,6 prosent. Våre målinger går tilbake til 1961, og vi har aldri hatt lavere ledighet for september, skriver NAV i en pressemelding.

Ved utgangen av september måned er det totalt 1407 helt ledige i Troms, derav 575 kvinner og 832 menn. Dette utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken i fylket og er en nedgang på 7 prosent, eller 109 personer, sammenlignet med samme måned i fjor. For landet for øvrig er ledigheten på 2,3 prosent, opplyser de videre.

- Vi ser med bekymring på at ledigheten viser en liten økning blant unge voksne, men det er selvfølgelig gledelig at trenden med historisk lav ledighet fortsetter. For aldersgruppen 40-49 år har ledigheten gått ned 21 prosent. Det jobbes godt i NAV-kontorene med fokus på unge, personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrere, sier fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen, i pressemeldingen.