– Vi må virkelig be publikum om å respektere avsperringene slik at vi får ferdigstilt Sherpatrappa

Til tross for tydelig skilting, gir enkelte likevel blaffen i forbudet mot å ferdes langs Sherpatrappa i Tromsdalen.

GIR BLAFFEN: Til tross for svært tydelig skilting og avsperring, respekterer ikke folk forbudet mot å ferdes i Sherpatrappa.  Foto: iTromsø-tipser

nyheter

– Vi trenger at dem som jobber i trappa får arbeidsro nå som de skal avslutte arbeidet før vinteren. De blir forstyrret av at folk går forbi mens de driver med til dels ganske farlig arbeid, sier Margrethe Rabås, prosjektleder for Sherpatrappa.

Den siste tiden har trappa blitt sperret av med både skilting, informasjonsskriv og fysiske hindringer, men til tross for dette så er det mange som simpelthen gir blaffen.

Forstyrrende

De bruker trappa likevel, og for sherpaene som jobber, er dette et stort forstyrrelsesmoment, ifølge Rabås.

– De har henvendt seg til meg flere ganger for å få gjort noe med problemet, forklarer hun.

Avsperringene er plassert nede ved Lilleaksla like ved starten av det såkalte "Juvet" og oppe på Storaksla. Strekningen der imellom er ikke tilgjengelig for ferdsel nå som de siste sikringsarbeidene med trappa ferdigstilles.

FERDIGSTILLES: Sherpatrappa er avsperret den nærmeste tiden for at arbeidet med å ferdigstille den skal kunne foregå uten forstyrrelser.  Foto: iTromsø-tipser

 

Travelt arbeid

– De fleste trinnene er lagt, men det gjenstår en god del forstøttingsmurer, stikkrenner og andre sikringer, sier Rabås.

Det begynner nå å haste med å få arbeidet ferdigstilt.

– Det er siste sesongen det er sherpaer her i Tromsø, og vi er nødt til å få ferdigstilt trappa helt før vinteren kommer og det blir for vanskelig å jobbe, påpeker prosjektlederen.

Sikkerhetsrisiko

I tillegg til at det er et kraftig forstyrrelsesmoment for arbeiderne å ha folk gående i området, er det også farlig for dem som bryter avsperringene.

– Når det skal bygges i tilknytning til trappa så hender det at vi må løsne noen av de store steinene i trinnene, eller noen av steinene i muren. De er store og tung, og kan rase ned, sier Rabås.

Dessuten så flys det fortsatt inn stein med helikopter.

– Vi må virkelig be publikum om å respektere avsperringene slik at vi får ferdigstilt Sherpatrappa på en ordentlig måte, forklarer hun.

Åpner om to uker

Den siste tidens regn og dårlige værforhold har ført til at arbeidet er noe forsinket. Derfor er det viktig at arbeidet kan pågå uforstyrret de to neste ukene.

– Om alt går etter planen så vil vi ha åpning av trappa helga den 13. og 14. oktober. Fram til da ber vi publikum om å vente og smøre seg med tålmodighet, sier Rabås.