Ligger an til 150 mill. i merforbruk: Gir krisehjelp til pleie- og omsorgssektoren

Kommunen ligger an til et merforbruk på til sammen 150 millioner kroner. I dette ligger merforbruk i pleie- og omsorgssektoren på 205 millioner kroner.

BEKYMRET: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sier at den økonomiske situasjonen i kommunen er svært alvorlig. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Det viser prognosene for den kommunale økonomien som presenteres i den såkalte Økonomirapport 2.

I rapporten – som skal legges fram til politisk behandling snarlig – viser administrasjonssjef Britt Elin Steinveg at kommunen samlet sett vil ha et merforbruk på cirka 150 millioner kroner.

Mer enn fordobling

Det er mer enn en fordobling sammenlignet med samme rapport fra i fjor, da det ble skissert et merforbruk på vel 60 millioner kroner.


Varsler avvik på rundt 230 millioner kroner hos pleie og omsorg

Administrasjonssjefen er veldig bekymret for den økonomiske situasjonen, og prognoser tilsier at det ikke er mulig å drifte videre ut året innenfor bevilget økonomisk ramme.

 

I årets Økonomirapport 2 vises det til at pleie- og omsorgssektoren står for den aller største delen av merforbruket, hele 205 millioner kroner.

– Jeg er bekymret for den økonomiske situasjonen. Prognoser for året tilsier per i dag at det ikke er mulig å drifte innenfor bevilget ramme i 2018 på områdene pleie, omsorg og kommunehelse. Konsekvensene er blant annet at vi må bruke av det oppsparte disposisjonsfondet, og det planlagte handlingsrommet reduseres, sier Steinveg i en pressemelding.

Krisehjelp til pleie- og omsorg

At merforbruket totalt sett ikke blir høyere enn 150 millioner kroner kommer seg av at andre sektorer vekter opp for merforbruket i pleie- og omsorg.


Samarbeidspartiene la fram budsjettforslag for 2019:

Budsjetterer med overskudd og kutter videre i helse- og omsorgssektoren

 

Steinveg foreslår nå overfor politikerne at man styrker ramma for pleie- og omsorg med omtrent det man ligger an til i merforbruk.

Pengene henter man fra kommunens disposisjonsfond, som nå må tåle et stort innhogg.

Ikke langsiktig styrking

Dog understreker Steinveg at pengene ikke er å se på som en utvidelse av ramma på lang sikt.

– Dette er ikke er en varig styrking av budsjettet. Arbeidet med å realisere effektene av omstilling og innsparingstiltak er fortsatt av høyeste prioritet.

Ved å bruke så store deler av disposisjonsfondet mister kommunen økonomiske muskler, ifølge administrasjonssjefen.

– Det betyr at vi blir mer sårbar i forhold til uforutsette utgifter, sier hun.