Mobbeombudet klar med sin første rapport: – Store variasjoner mellom skolene

Tidenes første rapport fra mobbeombudet og elev- og lærlingombudet er nå klar. Ombudene vil nå skolenes kunnskaper og ferdigheter.

RAPPORT: Tidenes første rapport fra mobbeombud Jon Halvdan Lenning og elev- og lærlingombud Anita Lervoll er nå klar, og de har gjort mange viktige funn.   Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

nyheter

Siden ombudene i Troms startet opp i fjor har de mottatt totalt 250 henvendelser. Av disse handler 173 om mobbing i grunnskole og på videregående skoler, slås det fast i en pressemelding.

– Rapportene viser at elever, lærlinger og foreldre har stort behov for å kunne kontakte uavhengige ressurspersoner. Samtidig ser vi store variasjoner i skolenes evne til å håndtere mobbesaker på en god måte, sier mobbeombud Jon Halvdan Lenning til Folkebladet.

Nå ønsker ombudene debatt og engasjement rundt hva som kan gjøres for å bli enda bedre i arbeidet med å skape gode oppvekstmiljø.

– Positive endringer

Selv om begge ombudene mener at det er mye arbeid som gjenstår, er de klare på at jobbingen med enkeltsaker har gitt resultater.

– Erfaringer etter vårt første år som ombud viser at arbeidet med enkeltsaker kan genere positive endringer på systemnivå. Men vi ser at det fortsatt må jobbes aktivt for å heve kunnskapen om mobbing og krenkelser, sier elev- og lærlingombud Anita Lervoll i pressemeldingen.

Det vises til at blant annet følgende tendenser utmerker seg:

* Varierende kvalitet i skolenes håndtering av mobbesaker.

* Ofte stort sprik mellom hvordan tiltak beskrives på papiret, og hva som faktisk gjennomføres i praksis.

* Lærlinger har variert kjennskap til egne rettigheter.

– Øke kunnskapene

Ombudene er klare på at kunnskapen må opp blant skolene i fylket.

– På vegne av elever i Troms krever vi at skolene umiddelbart øker sine kunnskaper og ferdigheter i arbeidet med avdekking, håndtering og oppfølging av mobbesaker, sier mobbeombud Lenning.

Ombudene kommer med følgende anbefalinger:

* Sett arbeidet med skolemiljø, klasseledelse og sosial kompetanse øverst på lista over innsatsområder.

* Etabler innsats og beredskapsteam med kompetanse i å håndtere mobbesaker.

* Involver elevene i arbeidet med å skape gode og trygge skolemiljø.

* Etablering av lærlingråd.

Rapportene skal behandles i fylkestinget i oktober.