Debatt:

Er tromsølufta farlig for helsa?

Dette spørsmålet er det ingen som kan svare klart på, skriver Stian Håland, utvikler av luftmålingssystemer.

UTEN MÅLER: Artikkelforfatteren (innfelt) mener Tromsø burde utstyres med et tett nettverk av luftkvalitetsmålere som kan gi sanntidsdata til innbyggerne. Her et bilde fra Grønnegata som er uten måler.   Foto: Ronald Johansen/Privat

nyheter

I disse dager har det blitt lagt fram ny forskning som påviser at selv lave nivåer av luftforurensing – som hittil er antatt «trygge» – kan få alvorlige følger for helsen over tid. Som forsker Ane Johannesen ved Universitetet i Bergen påpeker i et intervju med NRK, er det betydelig økt risiko for helseplager over tid, selv med lavere forurensningsnivåer enn de som er fastsatt av EU.

Det er ikke første gang grensenivåene til EU utfordres. WHO anser luftforurensing som en av vår tids største helserisikoer, og anslår at 4,2 millioner dødsfall på verdensbasis kan knyttes direkte til luftkvalitet. WHO, som utelukkende vurderer helsemessige konsekvenser, har fastsatt grensenivåer som jevnt over er strengere enn EUs normer.

Med dette som bakteppe er det et paradoks at Tromsø og andre byer i Norge ikke har bedre systemer for å måle luftkvalitet enn i dag. At luftkvaliteten i Tromsø er på grønt nivå – og dermed utgjør en liten helserisiko – er informasjon som kan bedra. I Tromsø har man bare to målestasjoner for luftkvalitet, til tross for at luftforurensing er et så lokalt fenomen at det kan være store forskjeller fra gate til gate.

Målingene av luftkvalitet som tromsøværingene får tilgang til, viser bare gjennomsnittlig forurensning per time. Målingene viser heller ikke sanntidsdata – klokken 11.20 i dag kunne man for eksempel bare få informasjon om hvordan lufta var mellom klokken 9 og 10. Metodene som brukes er heller ikke rigget for å ta vær og vind i betraktning.

Som tromsøværing får du dermed ingen informasjon om tilstanden der du befinner deg akkurat nå.

Sanntidsinformasjon om luftkvalitet er viktig for deg og meg og alle Tromsøs innbyggere på grunn av helseeffekter dette kan få på lang sikt. Men denne informasjonen er helt essensiell for sårbare innbyggergrupper – som astmatikere, hjerte- og karsyke og små barn.

Selv kortvarige forurensningstopper kan gi disse menneskene en akutt, kritisk tilstand. Det burde være en rettighet for alle tromsøværinger å få pålitelig sanntidsinformasjon om forurensingsnivået i byen, men metodene som brukes i dag er ikke presise nok.

På Miljødirektoratets nettside heter det at «kommunene skal få oversikt over luftkvaliteten i sin kommune for å kunne vurdere tiltak». I dag kan man ikke i særlig grad snakke om «oversikt», det dreier seg knappest om en indikasjon som gir folk falsk trygghet. Tromsø kommune gjør dermed rett i sin satsing på å skaffe seg bedre data.

Utvikling av innovativ teknologi gjør at kommunene kan sikre seg radikalt bedre innsikt enn i dag, og til en langt billigere penge. Tromsø burde utstyres med et mye tettere nettverk av måleenheter som kan gi øyeblikksbilder på hvordan luftkvaliteten er der du bor og ferdes, akkurat nå.

Et slikt nettverk vil gi solid beslutningsgrunnlag både i akutte situasjoner og for utvikling av langsiktige tiltak som kan gi bedre og tryggere luft for alle i Tromsø.