For tre år siden var fiskere plaget med et mystisk rødt slim. Nå har forskerne funnet svaret

I 2015 var fiskere i Nord-Troms plaget med rødt slim i fjorden som farget fiskeredskapene deres og ga utslag på elektroniske instrumenter. Tre år senere har forskere funnet ut hva slimet var.

I 2015 opplevde flere fiskere i Nord-Troms å få fargelagt fiskeredskaper av et "mystisk" slim. Nå tror forskerne de vet hva som var årsaken til slimet.  Foto: GUNNAR SÆTRA/HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

nyheter

Havforskningsinstituttet ved havforsker Tor Knutsen og hans kolleger har siden den gang analysert prøver av slimet og data som ble samlet inn av forskningsfartøy i området fra den perioden.

Kolonimaneter

I en nylig publisert artikkel i forskningstidsskriftet Frontiers in Marine Science konkluderer havforskerne med at det var såkalte kolonimaneter som førte til plagene for fiskerne.

– Det var arten med det latinske navnet Nanomia cara som dominerte under manetoppblomstringa for tre år sia. Denne arten tilhører nesledyrene (Cnidaria), ordenen Siphonophorae og koloniene er tynne og langstrakte. Noen arter kan bli flere meter lange, forklarer Knutsen på hjemmesiden til Havforskningsinstituttet, og fortsetter:

– Nanomia tilhører undergruppen Physonecta som har ei gassblære i fronten av kolonien. Dette er et viktig organ som gir oppdrift til koloniene. Gassblæra har sannsynligvis lignende funksjon som svømmeblære hos fisk. Blærene gjør også at denne gruppen kolonimaneter kan registreres på ekkolodd, sia gassblærene kan gi relativt sterke ekko.

Overraskende oppblomstring

Manetoppblomstringen for tre år siden overrasket både fiskere og forskere, og de vet enda ikke hva som var årsaken til den kraftige oppblomstringen.

– Under ei oppblomstring, som den i 2015, trenger kolonimanetene rikelig med føde for å bygge opp en stor bestand på kort tid. Raudåta er viktig mat for dem, sannsynligvis i lag med krill og pelagiske reker. Disse har trolig vært tallrike i den dypere delen av dette fjordsystemet, men vi hadde dessverre ikke data som kunne fortelle oss noe om utviklinga og tilstanden i denne delen av økosystemet da oppblomstringa foregikk, sier Knutsen.

Kan ha skjedd før

Han tror heller ikke dette er første gang man har hatt en slik oppblomstring.

– Blant annet har tidligere rekefisker Jarle Mollan fortalt at det var ei oppblomstring rundt 1960. Da festa det seg også slim på reketrålen, og de måtte koke trålen to ganger i rekekokeren om bord for at den skulle bli rein. Den gangen ble det ikke tatt prøver av organismene som lagde trøbbel for fiskerne. Dermed vet vi ikke hvilken art som blomstra opp den gangen, sier Knutsen i artikkelen.