UNN-styret planlegger ny gjennomgang av lovbrudd avdekket av PwC-rapport

UNN-styret var torsdag samlet for første gang PwC-rapporten om «trusselsaken» ble publisert.

BEHANDLET SAKEN: UNN-styret brukte ikke mer enn syv minutter på behandling av saken om PwC-rapporten, men planla samtidig et seminar for å se på lovbrudd sykehuset hadde begått. 

nyheter

– Det viktige er etter mitt skjønn at vi tar rapporten til etterretning.

Det er beskjeden fra UNN-styreleder Ansgar Gabrielsen til sitt eget styre.

Stor rapport

PwC offentliggjorde i september en rapport som tok for seg prosessen knyttet til avgangen til tidligere sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen. Rapporten kommer med sterk kritikk av Helse Nords håndtering av saken, og retter også kritikk mot UNN-styreleder Jorhill Andreassen.

LES OGSÅ: Den tidligere UNN-direktøren angrer ikke på telefonsamtalen som kostet ham jobben (for abonnenter)

– Det er ingen tvil om at det stormet, og ble agert på en måte som ikke var relevant for situasjonen, sier Gabrielsen.

LEDER: Ansgar Gabrielsen ledet styret effektivt gjennom behandling av rapporten. 

– Min hovedkonklusjon er at det kun ett sted det skal diskutere om UNN-direktøren får fortsette eller skal slutte. Det er i dette styret.

Mener spillereglene ikke ble fulgt

Styrelederen mener at «spillereglene» i saken knyttet til Ingebrigtsens avgang ikke var uklare.

– Problemet er måten spillereglene ble brukt, eller skal vi si ikke brukt, i denne saken, slår Gabrielsen fast overfor resten av styret.

LES OGSÅ: Helse Nord har besluttet å ta hele regninga for PwC-rapporten

Gabrielsen mente at den viktigste oppgaven for ethvert styre, være seg i et helseforetak eller aksjeselskap, er å ansette og eventuelt avsette administrerende direktør.

– For administrerende direktør er bindeleddet til hele administrasjonen. Men det gikk galt denne gangen.

SPEIDET UTOVER: Styret møttes i styremøtesalen på det nye PET-senteret. På veggen henger et portrett av Tor Ingebrigtsen som med et bestemt, noen vil kanskje si strengt, blikk speider ned mot rommet og UNN-styret som behandler saken som førte til hans avgang. 

«Svært alvorlig»

Styret vedtok at de «ser svært alvorlig» på de formelle lovbrudd og svikt i rutiner som ble påpekt i rapporten. Styret ba derfor direktøren ved UNN arrangere et eget seminar for UNN-styret i løpet av vinteren hvor brudd på Forvaltningsloven og Helseforetaksloven gjennomgås. Der skal de i tillegg se på forbedringspunkter foreslått i PwC-rapporten.

LES OGSÅ: Helse Nord og UNN får kraftig kritikk i rapport

– Jeg vil ha et bredere gjennomgang enn i denne enkle saken. For vi trenger alle å lære de grunnleggende elementene som helseforetaksloven beskriver, sier han.

Til etterretning

Styrelederen var ikke interessert i noen omfattende diskusjon rundt saken eller rapporten.

LES OGSÅ: Besøkte UNN for første gang som styreleder

– Jeg synes det vil være lite formålstjenlig å gå veldig dypt i rapporten her, med mindre det er et veldig behov for det. Dette er en rapport som står for PwC-regning, og jeg synes vi skal ta den til etterretning nøyaktig slik den står.

Styrenestleder Helga Marie Bjerke (KrF) ga også sin tilslutning til Gabrielsens refleksjoner.