Nøkkeltallene fra statsbudsjettet er klare:

– Budsjettet skal understøtte veksten i norsk økonomi

Arbeidsmarkedet er i klar bedring og veksten er sterk, mener Kent Gudmundsen (H).

UNDERSTØTTE VEKSTEN: Kent Gudmundsen mener budsjettet vil understøtte veksten i norsk økonomi.  Foto: CHRISTER PEDERSEN

nyheter

Nøkkeltallene for nasjonalbudsjettet som ble offentliggjort mandag morgen har lagt rammene for hvordan statsbudsjettet som presenteres senere i dag, utformes.

Finansdepartementet anslår at fastlandsøkonomien vil fortsette å vokse fra 2,3 prosent i 2018 til 2,7 prosent i 2019.

– Veksten er nå høyere enn sin langsiktige trend, og er ventet å gå videre opp neste år, melder Finansdepartementet mandag morgen i en pressemelding.

Ifølge Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre i Troms, skal budsjettet understøtte denne veksten.

– Samtidig skal statsbudsjettet bidra til nødvendig omstilling slik at vi står sterkere til å møte fremtidige utfordringer, sier Gudmundsen til iTromsø.

Arbeidsledigheten går ned

Nøkkeltallene viser også at arbeidsledigheten er ventet å gå videre ned i 2019. Ifølge Finansdepartementet så vil ledighetstallene for 2018 ende på 3,8 prosent, noe som er en markant forbedring fra 2017 da ledigheten endte på 4,2 prosent. Regjeringen forventer at arbeidsledigheten vil gå videre ned i 2019.

– Nå øker andelen av befolkning i arbeidsdyktig alder som jobber, skriver finansdepartementet.

Øker oljepengebruken moderat

Til tross for at veksten er høy og arbeidsledigheten går ned, øker likevel regjeringen oljepengebruken moderat. 231,2 milliarder kroner hentes ut av statsbudsjettet, som er en liten økning på litt over fire milliarder kroner fra 2018.

Selv om uttaket fra Statens pensjonsfond Utland går ned fra 2017, ser man likevel at man øker uttaket av pensjonsfondet fra 2,6 prosent i 2018 til 2,7 prosent i 2019.

Ifølge Gudmundsen skal bruken av oljepenger legge til rette for vekst både i privat og offentlig sektor uten å gi press på renter og kronekurs. En liten vekst i oljepengebruken henger sammen med at økonomien også vokser.

– Det betyr mye for hver og en av oss som skal ha en trygg jobb å gå til og lavest mulig rente på boliglånet, mener Gudmundsen.

Klokken 10.15 mandag formiddag legger Kent Gudmundsen fram statsbudsjettet på vegne av regjeringspartiene på Kystens hus.