Får penger til å pusse opp Rakettkiosken

Den 107 år gamle Rakettkiosken skal nå pyntes på.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Fylkesråd for kultur og næring har gitt forhåndstilsagn på tilskuddsmidlene fra Riksantikvaren for 2019 på inntil 30.000 kroner for istandsetting av Løkkekiosken, også kalt Rakettkiosken, på Stortorget. Den 107 år gamle kiosken ble fredet av Riksantikvaren i 2007.

Ifølge tilsagnet skal arbeidene skje etter antikvariske retningslinjer og med utgangspunkt i tilstandsvurdering av 13. juni 2018. Det forutsettes at håndverkere som engasjeres har nødvendig kompetanse.


Husker du?

Da Løkkekiosken var «iTromsø-kiosken»?

Det som nå er byens antakelig minste bar og pølsekiosk, var en gang byens minste lokalaviskontor. Husker du?